Efectivitat d'un protocol d'intervenció domiciliària (protocol GraMI) basat en imatge motora graduada en el tractament del dolor del membre fantasma en persones que han patit una amputació

Author

Rierola Fochs, Sandra

Director

Minobes Molina, Eduard

Codirector

Merchán-Baeza, José Antonio

Date of defense

2024-02-23

Pages

243 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències de la Salut

Doctorate programs

Cures Integrals i Serveis de Salut

Abstract

Actualment, es registra una elevada prevalença d'amputacions, principalment atribuïda al procés d'envelliment de la població i als accidents de trànsit, amb la previsió d'un augment en els pròxims anys. Després d'una amputació, el 64% de les persones experimenten dolor del membre fantasma, una sensació dolorosa o desagradable en la part del cos que ha estat amputada. Aquesta tesi doctoral presenta un protocol d'intervenció domiciliària, conegut com a protocol GraMI, dissenyat, desenvolupat i validat en base a l’evidència científica i clínica més recent. Aquest protocol permet que les persones realitzin la intervenció des del seu domicili mitjançant l'ús de tecnologies digitals, eliminant la necessitat de desplaçament. Els diferents estudis realitzats mostren que el protocol GraMI és efectiu en la reducció del dolor del membre fantasma en persones que han patit una amputació. A més, aquesta efectivitat es manté fins a dotze setmanes després de la intervenció.


Currently, there is a high prevalence of amputations, primarily attributed to the aging process of the population and traffic accidents, with a projected increase in the coming years. After amputation, 64% of individuals experience phantom limb pain, a painful or unpleasant sensation in the part of the body that has been amputated. This doctoral thesis introduces a home-based intervention protocol, known as the GraMI protocol, designed, developed, and validated based on the most recent scientific and clinical evidence. This protocol allows individuals to carry out the intervention from their homes using digital technologies, eliminating the need for travel. Various studies conducted demonstrate that the GraMI protocol is effective in reducing phantom limb pain in individuals who have undergone amputation. Furthermore, this effectiveness persists up to twelve weeks after the intervention.

Keywords

Amputació; Imatge motora graduada; Dolor del membre fantasma; Tecnologies digitals; Phantom limb pain; Amputation; Graded motor imagery; Digital technologies

Subjects

617 - Surgery. Orthopaedics. Ophthalmology

Knowledge Area

Salut

Documents

This document contains embargoed files until 2025-02-22

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)