Prevalença, característiques clíniques i tractament del dolor en les persones amb malaltia crònica avançada

Author

Ballarín i Castany, Àngels

Director

Gómez Batiste, Xavier

Codirector

Oller, Ramon

Date of defense

2024-03-01

Pages

192 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Càtedra de Cures Pal·liatives

Doctorate programs

Cures integrals i Serveis de Salut

Abstract

El dolor és el símptoma paradigmàtic de l’atenció pal·liativa, però es desconeix la seva prevalença en les persones amb Malaltia Crònica Avançada (MACA). A partir d’un estudi descriptiu, transversal i multicèntric es descriu la prevalença de dolor, les seves característiques clíniques i el tractament analgèsic en les persones amb MACA. Resultats: Prevalença del 83.9%, sense diferència segons trajectòria o lloc d’atenció. Dolor més intens a domicili i en trajectòries d’insuficiència d’òrgan i multimorbiditat. Dolor moderat a hospital i en trajectòria oncològica. Dolor lleu a residència i en trajectòria de demència. Un 7.7% de les persones amb dolor no reben cap analgèsic i un 11.8% dels que en reben, no obtenen cap alleujament. Analgèsics de primer graó en el 89.1% dels casos, opioides dèbils 3.3% i opioides potents 25.1%. Inadequació analgèsica segons Pain Management Index 48%. Cap cas de tractament no farmacològic específicament orientat al tractament del dolor. L’avaluació i tractament del dolor han de formar part essencial de les polítiques d’atenció a persones amb cronicitat avançada i caldria implementar accions formatives sistemàtiques que capacitin als professionals pel seu correcte maneig.


El dolor es el síntoma paradigmático de la atención paliativa, pero se desconoce su prevalencia en las personas con Enfermedad Crónica Avanzada (ECA). Con un estudio descriptivo, transversal y multicéntrico se describe la prevalencia del dolor, sus características clínicas y el tratamiento analgésico en las personas con ECA. Resultados: Prevalencia del 83,9%, sin diferencia según trayectoria o lugar de atención. Dolor más intenso en domicilio y trayectorias de insuficiencia de órgano y multimorbilidad. Dolor moderado en hospital y en trayectoria oncológica. Dolor leve en residencia y en trayectoria de demencia. Un 7,7% de las personas con dolor no reciben ningún analgésico y un 11,8% de los que lo reciben, no obtienen mejoría. Analgésicos de primer eslabón en el 89,1% de los casos, opioides débiles 3,3% y opioides potentes 25,1%. Inadecuación analgésica según Pain Management Index 48%. Ningún caso de tratamiento no farmacológico específicamente orientado al tratamiento del dolor. La evaluación y tratamiento del dolor deben formar parte esencial de las políticas de atención a las personas con cronicidad avanzada. Son necesarias acciones formatives sistemáticas que capaciten a los profesionales para su correcto manejo.


Pain is the paradigmatic palliative care symptom, but its prevalence in patients with advanced chronic disease is unknown. A descriptive, transversal, and multicentric study details the prevalence of pain in patients with advanced chronic disease. Results: pain prevalence 83.9%, no significant differences in trajectory or location. Sever pain was higher in patients at home and patients with organ insufficiency and multimorbidity trajectories. Moderate-intensity pain was more prevalent in hospital and oncologic trajectory. Finally, mild pain levels were identified predominantly in residential care and patients with dementia. 7.7% of patients suffering from pain did not receive any analgesia, and 11.8% of those who were receiving it did not feel any relief. The first scale step of analgesia was used on 89.1% of patients, while 3.3% and 25.1% received weak and strong opioids, respectively. Negative score in the Pain Management Index was 48%. The study did not identify any non-pharmacologic-specific interventions to treat pain. Accurate pain evaluation and management for advanced chronic disease patients should be indispensable in primary care policies. Policies should also train healthcare professionals on appropriate pain management.

Keywords

Atenció primària; Dolor; Dolor crònic; Analgèsia; Tractament pal·liatiu; Palliative care; Primary care; Analgesia; Chronic pain

Subjects

61 - Medical sciences

Knowledge Area

Salut

Documents

This document contains embargoed files until 2025-03-01

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)