Càtedra de Cures Pal·liatives

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Provisió de serveis de salut basats en el valor per a persones amb necessitats complexes 

Espaulella Panicot, Joan (Date of defense: 2017-09-18)

Aquest projecte vol aportar solucions per afrontar l’atenció de les persones amb complexitat (PCC pacient crònic complexa, MACA malaltia crònica avançada i persones de mes de 85 anys) mitjançant un model d’atenció que va ...

Característiques i consum de recursos sanitaris de persones amb malalties cròniques avançades: un estudi de cohort 

Blay Pueyo, Carles (Date of defense: 2017-04-28)

Estudi observacional, analític i prospectiu d'una cohort sistemàtica de 251 persones amb malalties cròniques avançades, que planteja analitzar les seves característiques bàsiques i el patró de consum de recursos i ...

Ensayo clínico muticéntrico aleatorizado simple ciego comparativo entre dos ratios de conversación de metadona parenteral a metadona oral en pacientes con cáncer avanzado y dolor 

González-Barboteo, J. (Date of defense: 2016-12-16)

La metadona (M) se usa para el dolor severo por cáncer usando la vía parenteral y oral. La dosis más comúnmente utilizada parenteral: oral es 1: 2. Sin embargo, la metadona tiene una elevada biodisponibilidad y una ratio ...

La fragilitat com a base del diagnòstic situacional davant el repte de la complexitat clínica al final de la vida 

Amblàs Novellas, Jordi (Date of defense: 2016-12-15)

Davant el repte de la complexitat clínica –especialment en aquells pacients en situació de final de vida-, en aquesta tesi doctoral hem proposat dos escenaris amb l’objectiu d’ajudar als professionals i pacients a fer front ...

Identifying individuals with advanced chronic conditions who may benefit from an early palliative care approach: Using the NECPAL CCOMS-ICO© tool: population-based prevalence, predictive validity for mortality and predictive models 

Martínez-Muñoz, Marisa (Date of defense: 2016-02-18)

Als països desenvolupats, al voltant del 75% de la població morirà degut a malalties cròniques. Malgrat només un terç dels que tenen malalties cròniques i necessiten atenció pal·liativa pateix càncer, les cures pal·liatives ...

Adequació de la prescripció en pacients amb malalties i condicions cròniques avançades: model centrat en la persona 

Molist Brunet, Núria (Date of defense: 2016-05-06)

L’evidència científica actual suggereix que la prescripció dels pacients amb malalties cròniques avançades és sovint inadequada. Així, es pot generar morbiditat afegida, que representa una càrrega clínica i econòmica als ...

Vivint amb la malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada : Experiències i necessitats dels pacients i cuidadors al final del trajecte 

Costa Tadeo, Xavier (Date of defense: 2016-07-15)

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer les experiències de pacients i cuidadors que conviuen amb la MPOC avançada, l'impacte dels seus símptomes i les necessitats d'atenció multidimensionals que generen. Estudi qualitatiu, ...

Proyecto NECPAL CCOMS-ICO para la identificación de personas con enfermedades crónicas avanzadas y necesidades de atención paliativa en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Tripodoro, Vilma Adriana (Date of defense: 2016-05-20)

Alrededor del 75% de las personas morirá a causa de una o varias enfermedades crónicas avanzadas (ECA) que requieren atención paliativa (AP). En Cataluña, la medición de la prevalencia de estos pacientes según el NECPAL ...