La decoración del frigidarium de las termas públicas de Valeria: estudio cuantitativo, tipológico y funcional de sus elementos marmóreos

Author

Atienza Fuente, Javier

Director

Gutiérrez Garcia-Moreno, Ana

Ruiz de Arbulo Bayona, Joaquin

Codirector

Mar Medina, Ricardo

Date of defense

2024-02-29

Pages

1423 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

El complex termal de la ciutat hispanorromana de Valeria va ser construït al segle I d.C. i es va mantenir en ús continuat durant almenys tres segles. Després del seu abandonament, l'edifici no va ser arrasat ni els seus materials constructius espoliats, encara que sí que es detecten accions puntuals de rapinya sobretot d'elements metàl·lics. Aquesta circumstància ha permès recuperar gran part de la decoració marmòria que formava part del programa decoratiu dels seus espais freds, identificant els diferents elements que el componien, així com la procedència dels materials marmoris en què estaven elaborats, constatant-se una procedència majoritàriament hispana, però també de diversos llocs de l'entorn del Mediterrani La informació obtinguda amb l'estudi dels elements marmoris es complementa amb els buits i marques conservats a les estructures muràries, cosa que ha permès proposar un esquema compositiu i una recreació de l'aspecte que va poder tenir la sala millor conservada del complex termal durant la seva època de ús.


El complejo termal de la ciudad hispanorromana de Valeria fue construido en el siglo I d.C. y se mantuvo en uso continuado durante al menos tres siglos. Tras su abandono, el edificio no fue arrasado ni sus materiales constructivos expoliados, aunque sí se detectan acciones puntuales de rapiña sobre todo de elementos metálicos. Esta circunstancia ha permitido recuperar gran parte de la decoración marmórea que formaba parte del programa decorativo de sus espacios fríos, identificando los diferentes elementos que lo componían, así como la procedencia de los materiales marmóreos en los que estaban elaborados, constatándose una procedencia mayoritamiamente hispana, pero también de diversos lugares del entorno del Mediterráneo La información obtenida con el estudio de los elementos marmóreos se complementa con los huecos y marcas conservados en las estructuras murarias, lo que ha permitido proponer un esquema compositivo y una recreación del aspecto que pudo tener la sala mejor conservada del complejo termal durante su época de uso.


The thermal complex of the Hispano-Roman city of Valeria was built in the 1st century AD. and remained in continuous use for at least three centuries. After its abandonment, the building was not razed nor its construction materials looted, although specific acts of looting, especially of metal elements, were detected. This circumstance has allowed us to recover a large part of the marble decoration that was part of the decorative program of its cold spaces, identifying the different elements that composed it, as well as the origin of the marble materials in which they were made, confirming a majority Hispanic origin. but also from various places around the Mediterranean The information obtained from the study of the marble elements is complemented by the gaps and marks preserved in the wall structures, which has allowed us to propose a compositional scheme and a recreation of the appearance that the best preserved room of the thermal complex could have had during its period of existence. use.

Keywords

DECORACIÓ MARMÒRIA; EDIFICI TERMAL; MARBRE ROMÀ; DECORACIÓN MARMÓREA; COMPLEJO TERMAL; MÁRMOL ROMANO; MARBLE DECORATION; THERMAL COMPLEX; ROMAN MARBLE

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 9 - geography. Biography. History; 90 - Archaeology. Prehistory; 93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Javier Atienza Fuente VOL_I.pdf

46.19Mb

TESI Javier Atienza Fuente VOL_II. Anexo I. Tabla.pdf

8.284Mb

TESI Javier Atienza Fuente VOL_III. Anexo II.pdf

42.05Mb

TESI Javier Atienza Fuente VOL_IV_Anexo III.pdf

5.624Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)