The Alignment of Teacher Education Programs with the TPACK Framework and Their Readiness to Prepare Pre-Service Teachers to Integrate Technology in Their Future Teaching

Author

Khalifeh Mohamad, Jihan

Director

De Oliveira Ramos, Janaina Minelli

Date of defense

2024-02-19

Pages

186 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Aquesta tesi té com a objectiu estudiar l'alineació dels programes d'educació del professorat (TEP) en una universitat privada Al Líban amb el marc TPACK i la seva capacitat per a preparar els mestres en formació per integrar la tecnologia en la seva futura tasca docent. Es va adoptar un enfocament de triangulació de mètode mixt. L'enquesta va ser emplenada per 187 mestres en formació i 52 mestres en actiu. Es van realitzar entrevistes amb 6 administradors, 21 educadors de mestres, 20 mestres i 57 mestres en formació, a més de l'anàlisi documental de 45 programes d'estudis tant de grau com de postgrau. Els resultats de l'enquesta mostren que tant els mestres en formació com els mestres en actiu tenen una percepció positiva del seu propi nivell de TPACK i que no hi ha diferències significatives en les puntuacions de TPACK entre ells. Les entrevistes posen de manifest alguns impediments importants per integrar la tecnologia a nivell nacional, institucional, docent i estudiantil. També proporcionen algunes recomanacions relacionades amb el procés d'ensenyament i aprenentatge i altres relacionades amb la realització de tallers i formacions i la revisió del currículum dels TEP. A més, l'anàlisi documental del pla d'estudis mostra que TPACK mai es va abordar en cap guía docent, al contrari del coneixement del contingut (CC), que es va abordar en totes les guies docents. Una conclusió important d'aquest estudi és que el TEP d'aquesta universitat no s'alinea completament amb el marc TPACK, especialment quan es tracta de la pedagogia de l'ús de la tecnologia i la intersecció de les tres construccions, o el TPACK.


Este estudio tiene como objetivo examinar la alineación de los programas de formación docente (PED) en una universidad privada de Líbano con el marco de TPACK y su preparación para capacitar a los futuros docentes en la integración de la tecnología en su enseñanza futura. Se adoptó un enfoque de triangulación de métodos mixtos. La encuesta TPACK fue completada por 187 docentes en formación y 52 docentes en servicio. Se realizaron entrevistas con 6 administradores, 21 formadores de docentes, 20 docentes en servicio y 57 docentes en formación, además del análisis documental de 45 programas de cursos de PED de pregrado y posgrado. Los resultados de la encuesta muestran que tanto los docentes en formación como los en servicio tienen una percepción positiva de su propio nivel de TPACK y que no hay diferencias significativas en las puntuaciones de TPACK entre ellos. Las entrevistas resaltan algunos impedimentos importantes para integrar la tecnología a niveles nacional, institucional, docente y estudiantil. También se ofrecen algunas recomendaciones relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje y otras relacionadas con la realización de talleres y capacitaciones, y la revisión del currículo de los PED. Además, el análisis de los programas muestra que el constructo de TPACK nunca se abordó en los resultados de ningún curso, a diferencia del conocimiento del contenido (CC), que se abordó en todos los programas, seguido por el conocimiento pedagógico (CP) y el conocimiento pedagógico del contenido (CPC). Una conclusión importante de este estudio es que el PED en esta universidad no se alinea completamente con el marco de TPACK, especialmente en lo que respecta a la pedagogía del uso de la tecnología y a la intersección de los tres constructos, o TPACK.


This research aims at studying the alignment of teacher education programs (TEP) in one private university in Lebanon with the TPACK framework and their readiness to prepare pre-service teachers to integrate technology in their future teaching. A mixed-method triangulation approach was adopted. The TPACK survey was filled out by 187 pre-service teachers and 52 in-service teachers. Interviews were conducted with 6 administrators, 21 teacher educators, 20 in-service teachers, and 57 pre-service teachers, in addition to document analysis of 45 syllabi of both undergraduate and graduate TEP courses. The survey results show that both pre-service and in-service teachers have a positive perception of their own TPACK level and that there are no significant differences in the TPACK scores between them. The interviews highlight some major impediments to integrating technology at the national, institutional, teacher, and student levels. They also provide some recommendations related to the teaching and learning process and others related to conducting workshops and trainings and revisiting the TEP curriculum. In addition, the syllabi analysis shows that the TPACK construct was never addressed in any course outcome, contrary to CK, which was addressed in all syllabi, followed by PK and PCK. A major conclusion of this present study is that the TEP at this university doesn’t fully align with the TPACK framework, especially when it comes to the pedagogy of using technology and to the intersection of the three constructs, or the TPACK.

Keywords

Marc TPACK; Programes d'educació del professorat; Mestres en formació; Marco TPACK; Programas de formación docente; Docentes en formación; TPACK framework; Teacher education programs; Pre-service teachers

Subjects

37 - Education; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Jihan Khalifeh Mohamad.pdf

4.355Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)