Humanización de la Unidad de cuidados Intensivos Pediátricos a través de las familias.

Author

Rubio Garrido, Patricia

Director

Jiménez Herrera, María Francisca

Bazo hernández, Leticia

Date of defense

2024-03-07

Pages

262 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria

Abstract

La humanització de les cures en la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP), fa referència a l'aplicació d'un enfocament d'actuació sanitària basat tant en l'atenció clínica com en les necessitats emocionals, psicològiques i socials dels menors i les seves famílies. El model de Cures Centrades en la Família promou la col·laboració activa i la participació familiar. Aquesta recerca es va dur a terme amb l'objectiu de determinar el grau de satisfacció de les famílies que tenen un ingrés en la UCIP humanitzada i analitzar les experiències de les famílies que viuen un ingrés en a UCIP. Per a això, es va triar treballar amb metodologia mixta. D'una banda, es va realitzar un estudi descriptiu transversal sobre la satisfacció de 232 famílies de la UCIP i per un altre es va realitzar una anàlisi fenomenològica a través d'entrevistes semiestructurades en grup de 12 famílies. Els resultats de la recerca permeten conèixer la satisfacció de les famílies i l'adaptació mitjançant les percepcions familiars en la convivència en una UCIP, aportant a la pràctica clínica la identificació de les etapes de transició del procés de canvi en l'estat de salut, percebuda per les famílies, amb l'adaptació de l'actuació sanitària, com un procés integratiu en les cures humanitzades de la UCIP.


La humanización del cuidado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), hace referencia a la aplicación de un enfoque de actuación sanitaria basado tanto en la atención clínica cómo en las necesidades emocionales, psicológicas y sociales de los menores y sus familias. El modelo de Cuidados Centrados en la Familia promueve la colaboración activa y la participación familiar. Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar el grado de satisfacción de las familias que tienen un ingreso en la UCIP humanizada y analizar las experiencias de las familias que viven un ingreso en a UCIP. Para ello, se escogió trabajar con metodología mixta. Por un lado, se realizó un estudio descriptivo transversal sobre la satisfacción de 232 familias de la UCIP y por otro se realizó un análisis fenomenológico a través de entrevistas semiestructuradas en grupo de 12 familias. Los resultados de la investigación permiten conocer la satisfacción de las familias y la adaptación mediante las percepciones familiares en la convivencia en una UCIP, aportando a la práctica clínica la identificación de las etapas de transición del proceso de cambio en el estado de salud, percibida por las familias, con la adaptación de la actuación sanitaria, cómo un proceso integrativo en los cuidados humanizados de la UCIP.


The humanisation of care in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) refers to the application of a healthcare approach based on both clinical care and the emotional, psychological and social needs of children and their families. The Family-Centred Care model promotes active collaboration and family involvement. This research was carried out with the aim of determining the degree of satisfaction of families admitted to the humanised PICU and to analyse the experiences of families admitted to the PICU. To this end, we chose to work with a mixed methodology. On the one hand, a cross-sectional descriptive study was carried out on the satisfaction of 232 PICU families and on the other, a phenomenological analysis was carried out through semi-structured group interviews with 12 families. The results of the research provide insight into family satisfaction and adaptation through family perceptions of living together in a PICU, contributing to clinical practice by identifying the transitional stages of the process of change in the state of health, as perceived by the families, with the adaptation of health actions, as an integrative process in the humanised care of the PICU.

Keywords

Humanització de la salut; UCI pediàtrica; Cures centrades familiars; Humanización de la salud; Cuidados centrados familiar; Humanisation of health; Pediatric ICU; Family-centred care

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 17 - Moral philosophy. Ethics. Practical philosophy; 30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

This document contains embargoed files until 2024-09-03

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)