Departament d'Infermeria

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Avaluació del model d'atenció integrada a persones amb problemes crònics de salut a les Terres de l'Ebre: Salut + Social 

Gavaldà Espelta, Ester (Date of defense: 2023-11-10)

Introducció: L’envelliment de la població porta a un augment de la morbiditat i la cronicitat. Els sistemes assistencials actuals es caracteritzen per l’atomització de serveis dirigit a la patologia aguda, resultant en ...

La clínica de la síndrome de fibromiàlgia:Anàlisi des d'una perspectiva de gènere 

Ruschak, Ilga (Date of defense: 2023-07-21)

La síndrome de fibromiàlgia és una malaltia d'origen desconegut que es caracteritza per dolor crònic, fatiga, trastorn del son, ansietat, depressió i deteriorament funcional. Afecta com a mínim a un 5% de la població mundial ...

Decisiones compartidas en anticoncepción. Experiencias de usuarios y profesionales, conflicto decisional y adherencia 

Reyes Martí, Laura (Date of defense: 2023-07-06)

Introducció L’ elecció del mètode anticonceptiu es una decisió que requereix d’un entorn d’assessorament en el que usuaris/es i professionals conversin sobre quin és el mètode que millor s’ajusta a les preferències, ...

Análisis de la influencia de género en los trastornos psicosomáticos y sus determinantes psicosociales y culturales 

Torrubia Pérez, Elisabet (Date of defense: 2023-06-30)

Els determinants psicosocials i culturals tenen especial influència en el desenvolupament, manifestació i pronòstic dels trastorns psicosomàtics (TPS). Aquests determinants es troben influenciats pel context soci-polític, ...

Miastenia gravis: soporte social percibido y otros factores relacionados en España y Latinoamérica 

Larrosa Domínguez, Mireia (Date of defense: 2023-01-13)

La miastènia greu és una patologia neuromuscular que pot ocasionar una afectació negativa en la qualitat de vida i un augment de l'estrès en fer front a les complicacions. Per tant, el suport social pot esmorteir l'exposició ...

Psychological distress in Chinese lung cancer patients: prediction, psychosocial mechanisms, and intervention 

Tian, Xu (Date of defense: 2023-04-14)

Aquesta tesi té com a objectiu desenvolupar una eina predictiva vàlida per identificar pacients amb càncer de pulmó amb alt risc de patiment psicològic, explorar possibles mecanismes psicosocials de malestar psicològic en ...

Literacia, Comportamentos Aditivos e Saúde Mental de Estudantes do Ensino Superior 

Calado Oliveira, Ana Paula (Date of defense: 2023-04-14)

Alfabetització, conductes addictives i salut mental dels estudiants d'educació superior Introducció Les conductes addictives relacionades amb el consum de substàncies, l'ús d'ordinadors, l'ús del mòbil i les xarxes socials ...

A Literacia e a Saúde Mental Positiva dos Adolescentes 

Pimenta Nobre, Joana Rita (Date of defense: 2023-04-14)

L'adolescència és un període marcat per transicions relacionades amb el desenvolupament humà normal, però que tendeixen a fer als adolescents més vulnerables a possibles riscos per a la salut. La literatura mostra la ...

Estudio cualitativo sobre las experiencias y emociones de las mujeres en el proceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo por causa médica 

González Ramos, Zuleika del Carmen (Date of defense: 2023-02-27)

El fet de rebre un diagnòstic inesperat, el procés de presa de la decisió d'interrompre un embaràs desitjat per causes mèdiques i l'afrontament emocional del procediment, suposa un període estressant i de vulnerabilitat ...

VESICLEAN: un nuevo concepto de cuidados en los lavados vesicales continuos a través del diseño y desarrollo de una innovación tecnológica 

Llinas Vidal, Montserrat (Date of defense: 2022-09-30)

El rentat vesical contínu (LVC) està indicat en pacients que presenten hematúria després d'haver estat sotmesos a intervencions quirúrgiques, o per patologies genitourinàries. Actualment és una tècnica manual, que presenta ...

Criação de um Programa de Promoção de Saúde Mental Positiva: MENTIS PLUS+ 

Almeida Teixeira, Sónia Manuela (Date of defense: 2022-06-23)

El terme "salut mental positiva" va ser designat per primera vegada per Marie Jahoda el 1958. Emmarca la promoció de la salut mental com una cosa important a la societat i al cicle de vida dinàmic dels seus membres. És ...

Efectos de una intervención formativa a profesionales de enfermería de un hospital de agudos sobre las diferentes lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. 

Paniagua Asensio, María Luisa (Date of defense: 2022-09-09)

OBJECTIUS: Determinar l’efecte d’una intervenció formativa sobre diferenciació etiològica de les diferents lesions relacionades amb la dependència i la seva prevenció en els indicadors epidemiològics de dites lesions. ...

Disseny, Implantació i Avaluació del Blog Salut i Escola 2.0, per a la promoció de conductas saludables en adolescents. 

Zafra Egea, José Antonio (Date of defense: 2017-09-22)

RESUM. Des dels meus inicis com a professional d’infermeria i en l’exercici de la professió en l’àmbit comunitari i durant els meus deu anys d'experiència com a infermer el programa de Salut i Escola, he trobat situacions ...

Avenços en mHealth: intervenció de salut mental positiva en cuidadores de persones amb malalties cròniques 

Lorca Cabrera, Jael (Date of defense: 2021-07-09)

Hi ha programes de salut presencials per donar suport psicològic a les cuidadores no professionals, però diversos estudis conclouen que les cuidadores subutilitzen aquests recursos, ja que és difícil compaginar l’atenció ...

Presencia familiar durante procedimientos invasivos y reanimación cardiopulmonar. Opinión de pacientes, familiares y personal sanitario 

de Mingo Fernández, Eva María (Date of defense: 2021-09-06)

Des de la dècada dels 80, el controvertit tema de la Presència familiar durant procediments invasius i reanimació cardiopulmonar (PFDRI) ha produït literatura nacional com a internacional, tant a favor, com en contra. ...

Trastornos Psicoemocionales al alta en pacientes que desarrollan Sedación Difícil en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Gil Castillejos, Diana (Date of defense: 2021-01-12)

Introducció i Objectiu: La sedació difícil(SD) a la unitat de cures intensives(UCI) afecta negativament als pacients sotmesos a ventilació mecànica(VM). Les seqüeles psicoemocionals son ansietat, depressió i trastorn ...

Communication related to diagnosis and prognosis to patients with advanced cancer: ethics at stake 

Melis, Paola (Date of defense: 2021-05-10)

La comunicació infermera(r)-pacient és un fenomen que es dóna en un context d'interacció que inclou a l'equip sanitari, els pacients i les famílies. No obstant això, la major part de la literatura disponible sobre la ...

Eficacia de la intervención de enfermería Amacompri en el proceso de convertirse en madre, en primerizas 

Vargas Porras, Carolina (Date of defense: 2021-05-18)

Es requereix d'una intervenció d'infermeria multimodal eficaç, basada en teoria disciplinar i en evidència científica, que doni suport a la mare primerenca en postpart. Avaluar l'eficàcia d'una nova intervenció d'infermeria ...

Eficácia do Treino Metacognitivo nos delírios, alucinações, insight cognitivo e funcionalidade na esquizofrenia 

Guedes de Pinho, Lara Manuela (Date of defense: 2021-01-13)

L'esquizofrènia és un dels trastorns mentals més discapacitants a nivell funcional, de manera que els realitza quatre estudis, amb els següents objectius: avaluar la relació entre afectivitat i característiques sociodemogràfiques ...

Desenvolvimento da Relação de Ajuda enquanto Intervenção Psicoterapêutica de Enfermagem 

Joana Catarina, Ferreira Coelho (Date of defense: 2021-01-13)

Introducció: En la literatura es descriu que la relació d'ajuda professional pot considerar-se una intervenció d'Infermeria. No obstant això, és important conèixer les seves característiques, continguts i procediments, ...

More