Among stones and bison. The lithic assemblage of Gran Dolina TD10.2 (Atapuerca). Technological and spatial implications of a specialised Middle Pleistocene Kill-butchering site

Author

Arteaga Brieba, Andion

Director

Ollé Cañellas, Andreu

Mosquera Martínez, Marina

Date of defense

2024-03-22

Pages

637 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

La subunitat TD10.2 es localitza al jaciment de Gran Dolina, Atapuerca, datada en els 400,000 anys aproximadament. En aquesta subunitat s’ha identificat l’evidència més antiga de caça comunal monoespecífica de bisons, proporcionant importants dades sobre les capacitats cognitives i socials de les poblacions pre-neandertals. La nostra investigació es centra en la anàlisis del conjunt lític i l’organització espacial de TD10.2. L’estudi té com objectiu caracteritzar el conjunt lític associat a un lloc de caça comunal, utilitzant una metodologia encaminada a comprendre la complexa naturalesa del depòsit. A través d’una revisió: arqueoestratigràfica sistemàtica, complementada per mètodes quantitatius de machine learning; la caracterització tecno-tipològica; la anàlisis espacial, utilitzant mètodes estadístics de patrones de punts i la identificació de diferents subnivells ens indiquen diverses ocupacions de caça estacionals, de curta durada i alta intensitat. La integració en aquesta metodologia dels anàlisis dels remuntatges lítics ofereixen dades d’alta resolució. Les característiques del jaciment amb un aprovisionament especialitzat de sílex local i la presencia de petites ascles i eines mostren unes activitats intensives de talla amb unes estratègies d’aprovisionament planificades.


La subunidad TD10.2 se localiza al yacimiento de Gran Dolina, Atapuerca, y se encuentra datado en torno a los 400,000 años. En esta subunidad se ha identificado la evidencia más antigua de caza comunal monoespecífica de bisontes, proporcionando importantes datos sobre las capacidades cognitivas y sociales de las poblaciones pre-Neandertales. Nuestra investigación se centra en el análisis del conjunto lítico y la organización espacial de TD10.2. El estudio tiene como objetivo principal caracterizar el conjunto lítico asociado a un lugar de caza comunal. Para ello se ha utilizado una metodología encaminada a comprender la compleja naturaleza del depósito, que engloba: La revisión arqueoestratigrafica sistemática, complementada por métodos cuantitativos de machine learning; la caracterización tecno-tipológica del conjunto, y el análisis espacial mediante métodos estadísticos de patronas de puntos. La integración en esta metodología de los remontajes líticos ha ofrecido datos de alta resolución. Este enfoque nos ha permitido identificar tres subniveles y caracterizar carias ocupaciones de caza estacional, de corta duración y alta intensidad. El conjunto lítico presenta un aprovisionamiento especializado en sílex local y cadenas operativas completas focalizadas en la producción de pequeñas lascas y una gran diversidad de herramientas, que indican actividades intensivas de talla in situ y estrategias de aprovisionamiento planificadas.


The subunit TD10.2 is located at the Gran Dolina site, in Atapuerca, and is dated to approximately 400,000 years ago. This subunit has revealed the earliest evidence of monospecific bison mass-communal hunting, providing significant insights into the cognitive and social capabilities of pre-Neanderthal populations. Our research focuses on the analysis of the lithic assemblage and the spatial organisation within TD10.2, aiming to characterise the lithic set associated with a kill-butchering site. To this end, we have employed a methodology designed to understand the complex nature of the deposit, encompassing: systematic archaeostratigraphic review complemented by quantitative machine learning methods; techno-typological characterisation of the assemblage; and spatial analysis using statistical point pattern methods. The incorporation of lithic refits into this methodology has yielded high-resolution data. This approach has enabled us to identify three sub-levels and characterise various short-term, high-intensity seasonal hunting occupations. The lithic assemblage demonstrates specialised procurement of local chert and complete chaîne operatoires, focused on the production of small flakes and a diverse range of small tools, indicating intensive in situ knapping activities and planned procurement strategies. The results reveal significant technological and subsistence changes, aligning with transformations occurring in Europe during the Early Middle Palaeolithic. Comparative analyses with other similar sites highlight the need for a re-evaluation of archaeological theoretical models when interpreting the diversity of kill-butchery sites.

Keywords

Atapuerca; Pleistocè Mitjà; Tecnologia litica; Pleistoceno Medio; Middle Pleistocene; Lithic technology

Subjects

572 - Physical anthropology; 9 - geography. Biography. History; 90 - Archaeology. Prehistory

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

This document contains embargoed files until 2025-03-22

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)