Estado Nutricional de niños y niñas con trastorno por déficit de atención/hiperactividad

Author

Rojo Marticella, Meritxell

Director

Canals Sans, Josefa

Codirector

Arija Val, Maria Victoria

Date of defense

2024-03-21

Pages

260 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

La tesi aborda si els nens amb TDAH tenen una dieta menys saludable i més sobrepès/obesitat que els seus companys sense trastorns, a més d'explorar si els probiòtics poden mitigar els símptomes en nens amb TDAH i TEA. Es basa en dades de tres projectes independents: EPINED, MetigenADHD i PRONED, que col·laboren estretament. Els resultats suggereixen que tots els participants necessiten millorar els seus hàbits alimentaris, amb una associació entre el TDAH i patrons dietètics poc saludables. A més, s'observen diferències en mesures antropomètriques entre nens amb diferents presentacions de TDAH. La intervenció amb probiòtics sembla reduir la hiperactivitat/impulsivitat, especialment en nens més joves amb TDAH, i millorar la qualitat de vida en nens amb TEA. En resum, els participants amb TDAH i els seus companys control mostren una dieta deficient, mentre que la intervenció amb probiòtics podria oferir beneficis en el maneig dels símptomes.


La tesis aborda si los niños con TDAH tienen una dieta menos saludable y más sobrepeso/obesidad que sus pares sin trastornos, además de explorar si los probióticos pueden mitigar los síntomas en niños con TDAH y TEA. Se basa en datos de tres proyectos independientes: EPINED, MetigenADHD y PRONED, que colaboran estrechamente. Los resultados sugieren que todos los participantes necesitan mejorar sus hábitos alimenticios, con una asociación entre el TDAH y patrones dietéticos poco saludables. Además, se observan diferencias en medidas antropométricas entre niños con diferentes presentaciones de TDAH. La intervención con probióticos parece reducir la hiperactividad/impulsividad, especialmente en niños más jóvenes con TDAH, y mejorar la calidad de vida en niños con TEA. En resumen, los participantes con TDAH y sus pares control muestran una dieta deficiente, mientras que la intervención con probióticos podría ofrecer beneficios en el manejo de los síntomas.


The thesis addresses whether children with ADHD have a less healthy diet and higher overweight/obesity prevalence compared to children without neurodevelopmental disorders, while also exploring the possibility of probiotics mitigating symptoms in children with ADHD and ASD. It is based on data from three independent projects: EPINED, MetigenADHD, and PRONED, which collaborate closely. Findings suggest all participants need to improve their dietary habits, with an association between ADHD and unhealthy dietary patterns. Additionally, differences in anthropometric measures are observed among children with different ADHD presentations. Probiotic intervention appears to reduce hyperactivity/impulsivity, especially in younger children with ADHD, and improve the quality of life in children with ASD. In summary, participants with ADHD and their control peers show poor dietary intake, while probiotic intervention could offer benefits in symptom management.

Keywords

Transtorn per dèficit d'atenció/hiperactivitat; Estat nutricional; Probiòtics; Trastorno por déficit de atención/hiperactividad; Estado nutricional; Probióticos; Attention deficit/hyperactivity disorder; Nutricional status

Subjects

616.89 - Psychiatry. Pathological psychiatry. Psychopathology; 663/664 - Food and nutrition. Enology. Oils. Fat

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Meritxell Rojo Marticella.pdf

71.29Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)