Anàlisi de l'impacte del càncer a partir d'un registre de tumors

Author

Roura Poch, Pere

Director

Román Dégano, Irene

Date of defense

2024-05-09

Pages

179 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Medicina

Doctorate programs

Cures integrals i Serveis de salut

Abstract

La informació clínica i epidemiològica sobre el càncer interessa per descriure’n la seva etiologia, per assolir el diagnòstic de certesa i per millorar la supervivència dels malalts perquè els metges, els investigadors bàsics i clínics i els planificadors del sistema sanitari, però també els propis pacients, volen saber si es progressa contra la malaltia i com. Des de la segona meitat del segle XX, als Estats Units d’Amèrica i a Europa varen implantar-se els registres de càncer amb l’objectiu de recollir dades clíniques i epidemiològiques de la malaltia. Espanya i Catalunya disposen de registres poblacionals de càncer que cobreixen fins a un 25% i un 21% de la població, respectivament i de registres en diferents hospitals. S’ha analitzat la incidència, la mortalitat a un i a cinc anys del diagnòstic (i les seves tendències) i la supervivència per càncer observades a la comarca d’Osona entre els anys 2005 i 2020.


La información clínica y epidemiológica sobre el cáncer interesa para describir su etiología, para alcanzar el diagnóstico de certeza y para mejorar la supervivencia de los enfermos porqué los médicos, los investigadores básicos y clínicos y los planificadores del sistema sanitario, pero también los propios pacientes, quieren saber si se progresa contra la enfermedad y como. Desde la segunda mitad del Siglo XX, en los Estados Unidos y en Europa se implantaron los registros de cáncer con el objetivo de recoger datos clínicos y epidemiológicos de la enfermedad. España y Cataluña cuentan con registros poblacionales de cáncer que cubren un 25% i un 21% de la población, respectivamente, y de registros en distintos hospitales. Se ha analizado la incidencia, la mortalidad a uno y a cinco años del diagnóstico (y sus tendencias) y la supervivencia por cáncer observadas en la comarca de Osona entre los años 2005 y 2020.


Clinical and epidemiological data about cancer is of interest to describe its aetiology, to reach a diagnosis of certainty and to improve the survival of patients because doctors, basic and clinical researchers and health system planners, but also the patients themselves, they want to know if there is progress against the disease and how. Since the second half of the 20th century, cancer registries were implemented in the United States and in Europe with the aim of collecting clinical and epidemiological data on disease. Spain and Catalonia have population-based cancer registries that cover up to 25% and 21% of the population, respectively, and registries in different hospitals. Incidence rate, mortality at one and five years after diagnosis (and their trends) and survival due to cancer observed in Osona county between 2005 and 2020 have been analyzed.

Keywords

Càncer; Càncer--Epidemiologia; Mortalitat; Supervivència; Cohort study; Mortality; Survival

Subjects

616 - Pathology. Clinical medicine

Knowledge Area

Salut

Documents

This document contains embargoed files until 2025-05-09

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)