Relació de la fragilitat i l'envelliment amb els resultats de salut

Author

Espaulella Ferrer, Mariona

Director

Otero Viñas, Marta

Date of defense

2024-03-12

Pages

188 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Biociències

Doctorate programs

Medicina i ciències biomèdiques

Abstract

L'objectiu d’aquesta tesi és avaluar si amb valorant la fragilitat es poden adequar les intervencions i millorar els resultats de salut en l'envelliment. Els resultats d'aquesta, determinen que l’avaluació sistemàtica de la fragilitat en les persones grans amb ferides cròniques permet individualitzar l’atenció i millorar la presa de decisions, la revisió de la medicació utilitzant el model de prescripció centrada en la persona pot identificar la presència de prescripcions inadequades en persones fràgils comunitaris, així com millorar la prescripció en una unitat geriàtrica d'aguts, aconseguint reduir la càrrega anticolinèrgica i que aquests resultats persisteixin en el temps. Al mateix temps, un model d’atenció integrat per pacients fràgils entre atenció primària, equip de la residència i geriatria millora els resultats, especialment de prescripció i ús de recursos. Aquesta tesi afegeix valor al fet d'avaluar el grau de fragilitat per caracteritzar la situació global de les persones grans i personalitzar-ne les intervencions.


El objetivo de esta tesis es evaluar si valorando la fragilidad se pueden adecuar las intervenciones y mejorar los resultados de salud en el envejecimiento. Los resultados, determinan que la evaluación sistemática de la fragilidad en los ancianos con heridas crónicas permite individualizar la atención y mejorar la toma de decisiones, la revisión de la medicación utilizando el modelo de prescripción centrada en la persona puede identificar la presencia de prescripciones inadecuadas en personas frágiles comunitarias, así como mejorar la prescripción en una unidad geriátrica de agudos, consiguiendo reducir la carga anticolinérgica y que estos resultados persistan. Simultáneamente, un modelo de atención integrado por pacientes frágiles entre atención primaria, equipo de la residencia y geriatría mejora los resultados, especialmente de prescripción y uso de recursos. Esta tesis añade valor al hecho de evaluar el grado de fragilidad para caracterizar la situación global de las personas mayores y personalizar sus intervenciones.


The aim of this thesis is to assess whether assessing frailty can be used to tailor interventions and improve health outcomes in aging. The results of this, determine that the systematic assessment of frailty in elderly people with chronic wounds allows to individualize care and improve decision-making, the review of medication using the person-centred prescription model can identify the presence of inadequate prescriptions in frail community patients, as well as improving the prescription in an acute geriatric unit, achieving a reduction in the anticholinergic load and that these results persist over time. At the same time, an integrated care model for frail patients between primary care, the nursing home team and geriatrics improves results, especially prescription and resource use. This thesis adds value to the fact of evaluating the degree of frailty to characterize the overall situation of the elderly and personalize their interventions.

Keywords

Fragilitat; Persones grans; Ferides i lesions; Medicaments--Administració; Medicaments--Prescripció; Persones grans--Assistència mèdica; Persones grans--Cura; Persones grans--Assistència hospitalària; Residències de persones grans

Subjects

616 - Pathology. Clinical medicine

Knowledge Area

Salut

Documents

tesdoc_a2024_espaulella_mariona_relacio_fragilitat_envelliment.pdf

12.88Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)