Departament de Biociències

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Biomechanical, force-time curve and neuromuscular training impact on serve performance in high level tennis player 

Baiget i Vidal, Ernest (Date of defense: 2022-12-15)

El servei de tenis es considera el cop més complex, potent i determinant en el tennis d'alt nivell. En concret, la velocitat (SV) conjuntament amb la precisió (SA) de servei juga un paper preponderant en competicions ...

Exploring the Drug-Adverse Reaction and Drug-Target Landscape through Networks, Statistics and Machine Learning Approaches 

Galletti, Cristiano (Date of defense: 2022-10-10)

The amount of attrition in drug discovery, particularly at advanced stages, is quite high due to unexpected adverse drug reactions (ADRs) generated by drug candidates; hence, being able to anticipate unexpected reactions ...

Development of a framework for the computational design and evolution of enzymes 

Floor Pilquil, Martin Luciano (Date of defense: 2022-02-04)

El disseny enzimàtic es troba al cor de la biotecnologia moderna i, cada cop més de les anomenades química fina i química verda. Dissenyar un enzim per a aplicar-lo en contextos industrials o de bioremediació, per exemple, ...

Source assessment of the organochlorine pollutants in sediments and fish from Greenland lakes 

Nagar, Nupur Anoop (Date of defense: 2022-05-02)

S’han estudiat els gradients temporals i espacials de compostos organohalogenats (OHC) en peixos i sediments dels llacs d'aigua dolça de Groenlàndia, per entendre’n l'acumulació. El primer capítol avalua el paper de les ...

Understanding human-nature systems through complexity: the case of Mediterranean pastoral systems 

Dean, Graeme (Date of defense: 2022-02-02)

Aquesta tesi s'ha desenvolupat per ajudar a abastar la complexitat dels sistemes de naturalesa humana com els sistemes pastorals mitjançant el reconeixement dels múltiples béns i serveis que proporcionen i com la creació ...

Bioinformatics tools for membrane proteins: from sequences to structure and function 

García Recio, Adrián (Date of defense: 2022-02-09)

Les proteïnes de membrana són un gran grup de proteïnes que tenen un paper essencial a la cèl·lula. Aquest grup inclou receptors, canals iònics, transportadors i enzims, que representen el 25% de les proteïnes del genoma ...

Environmental and biotic factors influencing the size structure of the aquatic communities in Mediterranean ponds 

Sgarzi, Serena (Date of defense: 2022-01-14)

Les basses mediterrànies són ecosistemes amb un alt valor ecològic, que pateixen una forta regressió per les pressions antròpiques. No obstant això, l'atenció científica rebuda sempre ha estat molt escassa, i la majoria ...

Estudi dels nitrats a l'aigua de les fonts d'Osona. Un repte per l'agricultura i per l'educació 

Prat Bofill, Fortià (Date of defense: 2022-01-10)

La tesi s’ha centrat en l’estudi i seguiment, al llarg de 18 anys, de la contaminació per nitrats de l’aigua de les fonts de la comarca d’Osona. Es proposen mètodes de control i factors que poden influir com els usos del ...

Estudi dels patrons de proliferació limfocitària, nivells d'interleuquines circulants i vies de senyalització intracel·lular podocitària en malalts amb síndrome nefròtica idiopàtica en relació amb la resposta al tractament i al pronòstic 

Roca Saladrigues, Neus (Date of defense: 2020-12-16)

La Síndrome nefròtica és la principal forma de presentació de lesió glomerular. És una síndrome heterogènia, que engloba múltiples etiologies. La Nefropatia per canvis mínims, Glomeruloesclerosi focal i segmentaria i ...

Assessment of the environmental parameters associated with the production and release of geosmin in a Mediterranean river 

Espinosa Angona, Carmen (Date of defense: 2020-07-17)

En los últimos años, se ha producido un incremento en el desarrollo de floraciones algales. Estas, pueden ira asociadas a la aparición de metabolitos que generan mal sabor y olor al agua, como la geosmina. La presencia de ...

Refining and improving a next-generation sequencing gene panel for clinical diagnosis of hereditary hematologic diseases and development of bioinformatic tools for biomedical analysis 

Cadenas Sevilla, Beatriz (Date of defense: 2019-11-12)

En este doctorado industrial, el objetivo era cumplir los objetivos innovadores de Whole Genix, que incluyen: dominar los protocolos de secuenciación masiva de próxima generación (en inglés next-generation sequencing, NGS), ...

Techno-Economic Assessment of Anaerobic co-digestions of livestock manure with agro-industrial by-products 

Mostafa Imeni, Seyed (Date of defense: 2019-10-11)

L’aplicació al sol d’una quantitat excessiva de dejeccions ramaderes, pot tenir un impacte ambiental notable sobretot en sòls i aigües subterrànies. Les dejeccions ramaderes com a residus biodegradables es poden tractar i ...

Biotic and environmental factors shaping body size distributions in freshwater planktonic food webs 

Ersoy, Zeynep (Date of defense: 2018-12-11)

Les interaccions basades en la mida individual dels organismes tenen un paper important en la dinàmica de la comunitat i en els processos dels ecosistemes aquàtics, ja que la mida d’un individu és un tret clau dels ...

Statistical methods for the analysis of microbiome compositional data in HIV studies 

Rivera Pinto, Javier (Date of defense: 2018-11-30)

The human microbiome is involved in many essential functions, such as food digestion and immune system maintenance. Alterations in its composition may have important effects on human health and they have been associated to ...

The body size structure of lake fish and its response to biotic interactions and environmental variation 

Arranz Urgell, Ignasi (Date of defense: 2017-07-19)

La mida corporal és potser la mesura més senzilla per quantificar en un organisme però amb un rerefons potent en el camp de l’ecologia. La tesi doctoral es va centrar en l’estudi de l’estructura de mides corporal amb els ...

Evolució del paisatge vegetal i la seva influència sobre comunitats i tàxons d’interès El cas de la Plana de Vic (1957-2013) 

Palou Vilar, Albert (Date of defense: 2017-04-20)

Aquest tesi tracta de l’estudi dels canvis relacionats amb l’evolució paisatgística de la Plana de Vic durant el període 1957-2013, partint de l’anàlisi de la seva coberta vegetal. El paisatge és l’expressió territorial ...

Efecto de la fertilización con purín de cerdo en sistemas de doble cultivo en secanos subhúmedos del noreste de Cataluña 

Ovejero García, Jonatan (Date of defense: 2017-03-31)

La producción intensiva de cerdos se ha desarrollado significativamente en muchas áreas de Europa en las últimas décadas. En estas zonas se genera gran cantidad de deyecciones ganaderas que pueden ser utilizadas directamente ...