Contra la España Sagrada. Los mitos en el compromiso literario de Juan Goytisolo (1964-1970)

Author

Jordana Darder, Marta

Director

Véronique Françoise Christine , Gely

López García, José Ramón

Tutor

López García, José Ramón

Date of defense

2024-03-11

Pages

488 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

Aquesta tesi estudia el canvi brusc del compromís de Juan Goytisolo des del 1964 i des d'una obediència als valors del compromís més dogmàtic amb la realitat fins al 1970, període que culmina l'empresa formidable de destrucció i denúncia dels mites, valors, esquemes, paraules i automatisme literaris a la novel·la "Don Julián" així com la sòlida i consistent crítica als mites de l'Espanya sagrada que desenvolupa als assajos de crítica històrica i literària d'aquest període. A partir del contrast continu entre les paraules de Goytisolo i les seves fonts, hem buscat situar l'escriptor en el context cultural, polític i literari dividit entre la influència de la seva expatriació a França, els seus vincles amb Amèrica Llatina i els seus escriptors més avantguardistes i pelegrins, i les seves posicions personals, polítiques i dramàtiques respecte a Espanya. En el context més gran de les transformacions i fluctuacions que patirà tant el "mite" com el "compromís" al segle XX, Goytisolo escull situar el "mite" i les seves múltiples i ambivalents definicions al centre del seu nou compromís literari i polític.


Esta tesis estudia el cambio brusco del compromiso de Juan Goytisolo desde 1964 y desde una obediencia a los valores del compromiso más dogmático con la realidad hasta 1970, periodo que culmina la empresa formidable de destrucción y denuncia de los mitos, valores, esquemas, palabras y automatismo literarios en la novela "Don Julián" así como la sólida y consistente crítica a los mitos de la España sagrada que desarrolla en los ensayos de crítica histórica y literaria de este periodo. A partir del contraste continuo entre las palabras de Goytisolo y sus fuentes, hemos buscado situar al escritor en su contexto cultural, político y literario dividido entre la influencia de su expatriación en Francia, sus vínculos con América Latina y sus escritores más vanguardistas y peregrinos, y sus posiciones personales, políticas y dramáticas respecto a España. En el contexto mayor de las transformaciones y fluctuaciones que sufrirá tanto el "mito" como el "compromiso" en el siglo XX, Goytisolo escoge situar el "mito" y sus múltiples y ambivalentes definiciones en el centro de su nuevo compromiso literario y político.


This thesis examines the abrupt change in Juan Goytisolo's literary commitment from 1964 and his early dogmatism until 1970, when, in the novel Don Julián, he culminates the literary process of destruction and denunciation of myths, values, schemes, words and literary automatism, as well as the solid and consistent analysis of the sacred and nationalist myths of Spain that he develops in his historical and literary critical essays of that period. From the constant contrast between Goytisolo's words and his influences, we have tried to situate the writer in his cultural, political and literary context, divided between the influence of his expatriation in France, his links with Latin America and its most avant-garde and peripheral writers, and his personal, political and dramatic positions towards Spain. In the broader context of the transformations and fluctuations that both "myth" and "commitment" will undergo in the twentieth century, Goytisolo chooses to place "myth" and its multiple and ambivalent definitions at the centre of his new literary and political commitment.

Keywords

Segle XX; 20th century; Siglo XX; Mite; Myth; Mito; Compromís; Commitment; Compromiso

Subjects

82 - Literature

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

mjd1de1.pdf

3.829Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)