Diversidad y taxonomía de ascomicetes cultivables procedentes de sedimentos fluviales de España

Author

Torres Garcia, Daniel

Director

Gené Díaz, Josepa

Codirector

García Sánchez, Dania

Date of defense

2024-05-17

Pages

410 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Abstract

Els sediments fluvials constitueixen un reservori d’espècies fúngiques amb múltiples aplicacions, així com importants patògens de plantes i animals. Tanmateix, el coneixement concret de la diversitat d’ascomicets filamentosos és encara molt escàs. A Espanya disposem d’estudis puntuals centrats en ascomicets queratinolítics procedents de sediments de la desembocadura d’alguns rius catalans, però la identificació de les espècies trobades resulta poc fiable per haverse realitzat principalment a partir de criteris morfològics. Per tant, l’objectiu principal de l’estudi ha estat investigar la diversitat d’ascomicets filamentosos obtinguts en cultiu i identificats molecularment procedents de sediments fluvials col·lectats en rius i torrents d’Espanya, essent aquest el primer estudi que es realitza en aquests termes al nostre país. S’han obtingut mostres de més de 40 punts de rius i torrents de diferents àrees geogràfiques. Amb la finalitat d’obtenir la major diversitat possible d’ascomicets, s’han utilitzat tres medis de cultiu per al seu aïllament. S’han estudiat 866 soques, les quals s’han examinat morfològicament i identificat molecularment a partir de l’anàlisi de seqüències de diferents marcadors moleculars. S’han identificat un 94.23 % de les soques a nivell d’espècie, la resta ha estat sotmès a estudis polifàsics que ens han permès delimitar i proposar una nova família en Ascomycota, 6 nous gèneres i 26 espècies noves.


Los sedimentos fluviales constituyen un reservorio de especies fúngicas con múltiples aplicaciones, así como importantes patógenos de plantas y animales. Sin embargo, el conocimiento concretamente de la diversidad de ascomicetes filamentosos es todavía muy escaso. En España disponemos de estudios puntuales centrados en ascomicetes queratinolíticos procedentes de sedimentos de la desembocadura de algunos ríos catalanes, pero la identificación de las especies encontradas resulta poco fiable por haberse realizado principalmente a partir de criterios morfológicos. Por tanto, el objetivo principal del estudio ha sido investigar la diversidad de ascomicetes filamentosos obtenidos en cultivo e identificados molecularmente procedentes de sedimentos fluviales colectados en ríos y arroyos de España, siendo éste el primer estudio que se realiza en estos términos en nuestro país. Se han obtenido muestras de más de 40 puntos de ríos y arroyos de distintas áreas geográficas. Con la finalidad de obtener la mayor diversidad posible de ascomicetes, se utilizaron tres medios de cultivo para su aislamiento. Se han estudiado 866 cepas, las cuales se examinaron morfológicamente e identificado molecularmente a partir del análisis de las secuencias de distintos marcadores moleculares. Se han identificado un 94.23 % de las cepas a nivel de especie, el resto ha sido sometido a estudios polifásicos que nos han permitido delimitar y proponer una nueva familia en Ascomycota, 6 nuevos géneros y 26 nuevas especies


River sediments constitute a reservoir of fungal species with multiple applications, and important pathogens for plants and animals, as well. However, there is a lack of knowledge about the diversity of filamentous Ascomycota in river sediments. In Spain, we dispose some punctual studies focused in keratinolytic Ascomycota from sediments of the river mouth of Catalan rivers, although their identification are not truly reliable, because they were identified according to morphological criteria. Therefore, the aim of this study is to investigate the diversity of filamentous Ascomycota obtained in culture and identified molecularly from river sediments collected in rivers and streams in Spain. This kind of study is the first performed in Spain. In this study, sediments were collected from more than 40 sample points of rivers and streams from different geographical areas. With the objective of obtaining the highest diversity of Ascomycota, we used three different culture media for its isolation. We have studied 866 strains which were examined morphologically, and they were identified molecularly from the analysis of sequences of different genetic barcodes. We have identified the 94.23 % of the strains until species level, the remaining strains have been subjected to polyphasic studies, which allowed us to propose and delineate a new family in Ascomycota, 6 new genera and 26 new species

Keywords

Ascomycota; Sediments Fluvials; Taxonomia; Sedimentos Fluviales; River sediments; Taxonomy

Subjects

57 - Biological sciences in general; 574 - General ecology and biodiversity; 575 - General genetics. General cytogenetics; 579 - Microbiology

Knowledge Area

Ciències

Documents

This document contains embargoed files until 2024-11-13

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)