Upstanders to prevent gender-based violence: the role of men and educators

Author

Legorburo Torres, Guillermo

Director

Gómez González, Aitor

Rios González, José Oriol

Date of defense

2024-05-17

Pages

150 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Les violències de gènere (VdG) afecten especialment dones i persones LGBTI+. És perpetrada en la seva majoria homes de masculinitat tradicional dominant. Bystander intervention és la implicació de testimonis, que es converteixen en upstanders per a detenir o prevenir qualsevol comportament dominant. Involucrar a tots els que volen acabar amb la violència ha demostrat ser crucial. Aquests upstanders inclouen als homes igualitaris amb actituds de Noves Masculinitats Alternatives (NAM) i a educadors d'institucions formals i no formals. Donar valor social a aquests homes i persones, i buidar d'atractiu als dominants, és crucial per a una socialització preventiva. L'objectiu d'aquesta tesi és oferir aportacions científiques sobre els posicionaments que s'oposen als comportaments violents, i la seva eficàcia per a detenir la VdG. Aquesta tesi exposa tres recerques publicades en revistes d'accés obert de primer nivell. Aquests articles segueixen un enfocament metodològic comunicatiu: aquest potència l'impacte social a través de la recerca, que beneficia a la ciutadania i a les societats dins dels seus objectius clau universals. Les tècniques de recollida de dades emprades van ser relats comunicatius de la vida quotidiana, entrevistes semiestructurades, qüestionaris pre-post i anàlisi de xarxes socials. Aquests són els principals resultats. Primer, tant homes dominants com les dones que els imiten reprenen als nois bons, però les NAM els neutralitzen amb actes comunicatius amb atractiu, força i valentia. Segon: les xarxes socials com Reddit i Twitter són utilitzades per homes igualitaris per a fer costat a les víctimes de la VdG; a més, els homes amb trets NAM mostren que rebutgen profundament involucrar-se en relacions no consentides. Tercer: els educadors expressen impactes transformadors després d'una formació per a posar fi a la violència contra la joventut LGBTI+, que els converteixen en *upstanders i promouen aquest enfocament d'intervenció en els seus contextos educatius.


Las violencias de género (VdG) afectan especialmente a mujeres y personas LGBTI+. Es perpetrada en su mayoría hombres de masculinidad tradicional dominante. Bystander intervention es la implicación de testigos, que se convierten en upstanders para detener o prevenir cualquier comportamiento dominante. Involucrar a todos los que quieren acabar con la violencia ha demostrado ser crucial. Estos upstanders incluyen a los hombres igualitarios con actitudes de Nuevas Masculinidades Alternativas (NAM) y a educadores de instituciones formales y no formales. Dar valor social a estos hombres y personas, y vaciar de atractivo a los dominantes, es crucial para una socialización preventiva. El objetivo de esta tesis es ofrecer aportaciones científicas sobre los posicionamientos que se oponen a los comportamientos violentos, y su eficacia para detener la VdG. Esta tesis expone tres investigaciones publicadas en revistas de acceso abierto de primer nivel. Dichos artículos siguen un enfoque metodológico comunicativo: este potencia el impacto social a través de la investigación, que beneficia a la ciudadanía y a las sociedades dentro de sus objetivos clave universales. Las técnicas de recogida de datos empleadas fueron relatos comunicativos de la vida cotidiana, entrevistas semiestructuradas, cuestionarios pre-post y análisis de redes sociales. Estos son los principales resultados. Primero, tanto hombres dominantes como las mujeres que los imitan reprenden a los chicos buenos, pero las NAM los neutralizan con actos comunicativos con atractivo, fuerza y valentía. Segundo: las redes sociales como Reddit y Twitter son utilizadas por hombres igualitarios para apoyar a las víctimas de la VdG; además, los hombres con rasgos NAM muestran que rechazan profundamente involucrarse en relaciones no consentidas. Tercero: los educadores expresan impactos transformadores después de una formación para poner fin a la violencia contra la juventud LGBTI+, que los convierten en upstanders y promueven este enfoque de intervención en sus contextos educativos.


Gender-based violence (GBV), predominantly affecting women and LGBTI+ individuals across all social spheres, is often perpetrated by individuals adhering to traditional masculinity norms. Those who deviate from these norms, including defenders of victims, also face reprimands. The consequences extend beyond individual victims to encompass bystanders and communities at large. Bystander intervention, wherein witnesses become proactive upstanders, proves pivotal in changing such behavior. Inclusive involvement of those showing egalitarian values, including proponents of New Alternative Masculinities (NAM), educators, and community members, is crucial in building preventive socialization processes. The thesis aims to elucidate effective strategies countering GBV through a series of research papers published in reputable open-access journals. Employing a communicative methodological approach, it emphasizes the co-creation of knowledge through dialogue between researchers and participants, utilizing techniques like daily life stories, interviews, questionnaires, and social media analysis. The focus lies not only on identifying barriers but mostly on offering solutions to overcome GBV. Key findings include 1) the efficacy of NAM traits in neutralizing reprimands against non-traditional masculinity, 2) the role of social media in supporting victims and promoting consensual relationships, and 3) the transformative impact of bystander intervention training among educators. These educators, upon receiving training, become advocates for ending violence against LGBTI+ youth and propagate bystander intervention within educational settings. In essence, the thesis underscores the importance of inclusive, proactive approaches in combatting GBV, leveraging diverse voices and strategies to foster societal change.

Keywords

violències de gènere; bystander intervention; masculinitats; violencias de género; bystander intervention; masculinidades; gender-based violence; bystander intervention; masculinities

Subjects

36 - Safeguarding the mental and material necessities of life; 37 - Education

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

TESI Guillermo Legorburo Torres.pdf

6.285Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)