Computer-suported cooperative work for music applications

Author

Mendes Barbosa, Álvaro Manuel

Director

Serra, Xavier

Jordà Puig, Sergi

Date of defense

2006-07-03

ISBN

9788469039335

Legal Deposit

B.48971-2006Department/Institute

Universitat Pompeu Fabra. Departament de Tecnologia

Abstract

Aquesta tesi recull la recerca al voltant de les pràctiques musicals mitjançant xarxes d'ordinadors realitzada al Grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona entre l'any 2001 i el 2005. Parteix del treball dut a terme durant la última dècada dins del camp del Treball Cooperatiu amb Ordinadors (Computer-Supported Cooperative Work, CSCW) el qual aporta els mecanismes de col·laboració els quals, des de un punt de vista musical, poden ser estudiats en diversos escenaris: composició, interpretació, improvisació i educació.<br/>La primera contribució d'aquest treball és un anàlisi exhaustiu i una classificació sistemàtica del Treball Cooperatiu amb Ordinadors per Aplicacions Musicals. Aquest anàlisi es va centrar en la identificació de propostes innovadores, models i aplicacions, amb un especial èmfasi en la natura compartida de la comunicació mitjançant internet. El concepte d'Entorns Sonors Compartits va ser presentat i implementat en una aplicació prototip anomenada Public Sound Objects (PSOs).<br/>La segona gran contribució d'aquesta tesi consisteix en l'estudi del possibles mètodes per reduir les interrupcions degudes als retards inherents en la comunicació musical entre xarxes molt allunyades. A partir de l'experimentació i avaluació al laboratori les tècniques Network Latency Adaptive Tempo i Individual Delayed Feed-Back van ser definides i implementades dins del prototip PSOs.<br/>Al llarg del desenvolupament del PSOs es van haver de resoldre altres problemes, com per exemple, el disseny d'interfícies en funció del comportament per a aplicacions amb interfícies desacoblades, la superació dels diversos sistemes de seguretat de les xarxes informàtiques i les possibilitats d'escalabilitat de diverses aplicacions d'àudio per a web.<br/>Durant l'elaboració d'aquesta tesi es van discutir diferents perspectives per resoldre problemes relacionats amb la pràctica musical mitjançant ordinadors, aplicant diferents punts de vista provinents de l'estudi psicosocial dels processos de col·laboració musical al món de la informàtica i de la tecnologia musical.


This dissertation derives from research on musical practices mediated by computer networks conducted from 2001 to 2005 in the Music Technology Group of the Pompeu Fabra University in Barcelona, Spain. It departs from work carried out over the last decades in the field of Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), which provides us with collaborative communication mechanisms that can be regarded from a music perspective in diverse scenarios: Composition, Performance, Improvisation or Education.<br/>The first contribution originated from this research work is an extensive survey and systematic classification of Computer-Supported Cooperative Work for Music Applications. This survey led to the identification of innovative approaches, models and applications, with special emphasis on the shared nature of geographically displaced communication over the Internet. The notion of a Shared Sonic Environments was introduced and implemented in a proof-of-concept application entitled Public Sound Objects (PSOs).<br/>A second major contribution of this dissertation concerns methods that reduce the disrupting effect of network latency in musical communication over long distance networks. From laboratorial experimentation and evaluation, the techniques of Network Latency Adaptive Tempo and Individual Delayed Feed-Back were proposed and implemented in the PSOs prototype.<br/>Over the course of the PSOs development other relevant and inspirational issues were addressed, such as, behavioral-driven interface design applied to interface decoupled applications, the overcome of network technology security features and system scalability for various applications in audio web services.<br/>Throughout this dissertation conceptual perspectives of related issues to computer-mediated musical practices dissertation were widely discussed, conveying different standpoints ranging from a Psycho-Social study of collaborative music processes to the Computer Science and Music Technology point of view.

Keywords

intruments musicals virtuals; entorns sonors compartits; tecnologia musical; informàtica; musical communication; network latency; virtual music instruments; shared sonic environments; music technology; computer science; comunicació musical entre xarxes

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing; 531/534 - Mechanics; 78 - Music

Documents

tamb.pdf

11.20Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)