Algorithms and complex phenomena in networks: Neural ensembles, statistical, interference and online communities

Author

Gómez Cerdà, Vicenç

Director

López, Vicente, 1954-

Date of defense

2008-06-23

ISBN

9788469209691

Legal Deposit

B.54971-2008Department/Institute

Universitat Pompeu Fabra. Departament de Tecnologia

Abstract

Aquesta tesi tracta d'algoritmes i fenòmens complexos en xarxes.<br/><br/>En la primera part s'estudia un model de neurones estocàstiques inter-comunicades mitjançant potencials d'acció. Proposem una tècnica de modelització a escala mesoscòpica i estudiem una transició de fase en un acoblament crític entre les neurones. Derivem una regla de plasticitat sinàptica local que fa que la xarxa s'auto-organitzi en el punt crític.<br/><br/>Seguidament tractem el problema d'inferència aproximada en xarxes probabilístiques mitjançant un algorisme que corregeix la solució obtinguda via belief propagation en grafs cíclics basada en una expansió en sèries. Afegint termes de correcció que corresponen a cicles generals en la xarxa, s'obté el resultat exacte. Introduïm i analitzem numèricament una manera de truncar aquesta sèrie.<br/><br/>Finalment analizem la interacció social en una comunitat d'Internet caracteritzant l'estructura de la xarxa d'usuaris, els fluxes de discussió en forma de comentaris i els patrons de temps de reacció davant una nova notícia.


This thesis is about algorithms and complex phenomena in networks.<br/><br/>In the first part we study a network model of stochastic spiking neurons. We propose a modelling technique based on a mesoscopic description level and show the presence of a phase transition around a critical coupling strength. We derive a local plasticity which drives the network towards the critical point.<br/><br/>We then deal with approximate inference in probabilistic networks. We develop an algorithm which corrects the belief propagation solution for loopy graphs based on a loop series expansion. By adding correction terms, one for each "generalized loop" in the network, the exact result is recovered. We introduce and analyze numerically a particular way of truncating the series.<br/><br/>Finally, we analyze the social interaction of an Internet community by characterizing the structure of the network of users, their discussion threads and the temporal patterns of reaction times to a new post.

Keywords

discussion thread; graphical model; factor graph; loop calculus; approximate inference; belief propagation; self-organization; synchronization; phase transition; noise; neuron; event-driven; spiking; network; Slashdot; social; log-normal; flujo de discusión; modelo probabilístico; inferencia aproximada; propagación de mensajes; sincronización; auto-organización; transición de fase; ruido; neurona; integración y disparo; modelado de eventos; red; social; log-normal

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing; 51 - Mathematics

Documents

tvgc.pdf.pdf

4.077Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)