Els remences de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV)

 

Files in this item

This item appears in the following Collections