Estudis fisiopatològics de la degeneració de motoneurones en cultius organotípics de medul·la espinal: requeriments tròfics i neuroprotecció per liti

 

Files in this item

This item appears in the following Collections