Modelització i simulació numérica del transport no isotèrmic de l'aigua i de compostos orgànics volàtils en la zona no saturada del sòl

 

Files in this item

This item appears in the following Collections