Departament d'Enginyeria Química

Departament d'Enginyeria Química

The URV was created in 1991 by the Parliament of Catalonia from the already existing university faculties and schools. In this way the Tarragona University of the 16th century was restored. From the very first day its aim has been very clear: to place knowledge at the service of society so as to contribute to the social and economic development of its environment, which has gradually transformed over time.

Social and cultural changes have opened the doors to a new framework in which our students and future workers are obliged to interact in Europe. At the URV we train professionals under the precepts of European harmonization, a key factor for opening the doors to a world of work without frontiers. The data show that the URV is not only one of the leading universities in Catalonia but also one of the leading universities in the European area for the quality of its teaching, its commitment to continuous training and the excellence of its research, development and innovation.

If you are a doctor of Universitat Rovira i Virgili and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@urv.cat. For more information check the frequently asked questions.

Recent Submissions

 • Del Pezzo, Rita (Date of defense: 06-03-2020)
  En aquest treball es cridarà l'atenció principalment sobre el disseny, la preparació i la caracterització de microcàpsules sensibles a la llum, que puguin alliberar la càrrega útil en irradiació de llum blanca. Tot i que ...
 • Glińska, Katarzyna (Date of defense: 04-09-2020)
  La cel·lulosa és el polímer orgànic més abundant del planeta. A causa de les seves propietats, com la biocompatibilitat, la biodegradabilitat, l'estabilitat tèrmica i química, s'ha utilitzat en moltes aplicacions. La ...
 • Liashenko, Ievgenii (Date of defense: 16-07-2020)
  Les tecnologies de fabricació additiva (FA) per deposició capa-a-capa de material expel·lit des d’un broquet aporten una versatilitat excepcional, però estan limitades en termes de velocitat d’impressió i resolució. L’emissió ...
 • Trojanowska, Anna (Date of defense: 19-06-2020)
  Aquesta tesi es centra en la síntesi de nous polímers fotosensibles i la seva aplicació successiva en la preparació de microcàpsules foto-actives incorporació d'adductes fotosensibles tipus Stenhouse (DASA) dins de matrius ...
 • Escorihuela Martí, Laura (Date of defense: 22-11-2019)
  Donades les propietats intrínseques de les nanopartícules els d’òxids metàl·lics ( MeO) NPs són el pilar fonamental de aplicacions avançades tecnològicament en àrees com electrònica, farmàcia o medicina. En canvi, existeix ...

View more