Evaluation des objectifs du Programme APQUA Scolaire 12-16: Formulation et analyse de cohérence.

Author

El-Boudamoussi, Samira

Director

Medir Mercé, Magda

Jiménez Jiménez, Bonifacio

Gilabert Mallol, Robert Manuel

Date of defense

2002-12-09

ISBN

8468835056

Legal Deposit

T-58-2003Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Química

Abstract

El present treball té com a finalitat aflorar, de manera sistemàtica i estructurada, els objectius que es troben implícits en els materials curriculars d'un programa educatiu de ciències, el Programa APQUA Escolar 12-16, utilitzats a l'aula per professors/es d'ensenyament secundari obligatori. Es tracta també de verificar si aquests objectius -una vegada formulats- corresponen a les activitats d'aprenentatge dissenyades per a treballar-los, i si els responsables del desenvolupament dels mòduls i els usuaris del programa estan d'acord amb aquests objectius, així com amb la manera en que s'han formulat.<br/>La investigació realitzada s'emmarca dins de l'avaluació educativa i més concretament dins de l'avaluació de programes educatius. S'adopta un model d'avaluació de currículum centrat en tres elements: les activitats, els continguts i els objectius. Pel que fa a la finalitat, aquesta avaluació és formativa ja que es proposen suggerències per a la millora del producte educatiu. <br/>Cal remarcar també que aquesta investigació presenta la particularitat de construir pas a pas i seguint una metodologia adaptada d'investigació-acció, les etapes d'un model de formulació i anàlisi de coherència dels objectius del Programa APQUA Escolar 12-16. Un model que constitueix una aportació original i substancial als treball relacionats amb l'avaluació dels currículums i dels sistemes educatius. Aquest model és, de fet, susceptible de ser adaptat i transferit a d'altres contexts.<br/>Els resultats obtinguts a partir de l'aplicació del model han permès caracteritzar el Programa APQUA Escolar 12-16 mitjançant els tres elements curriculars ja mencionats, i la formulació dels objectius generals del programa, la dels objectius específics d'una mostra representativa dels mòduls i la dels objectius concrets de les unitats que constitueixen aquests mòduls. Tota aquesta informació és d'utilitat tant pels professors/es de ciències com per a l'equip del Projecte APQUA responsable del disseny, desenvolupament i difusió dels materials educatius i de la formació del professorat.<br/>Les conclusions d'aquest treball té implicacions rellevants tant per a la formació de formadors/es i de professors/es com pel desenvolupament dels materials del Programa APQUA Escolar 12-16.<br/>L'estudi ofereix també una àmplia bibliografia


This work aims to evaluate the APQUA school program 12-16, an educational science program, through the statement of its objectives and a dual coherence analysis. For this purpose a 7-stage methodology - built step by step - was developed and the results obtained from each stage were evaluated using a group of judges. This methodology is an original contribution to program evaluation and could also be transferred to other contexts.<br/>A representative sample of the materials of the APQUA School Program - this is presented in a modular form - was analysed in order to state the objectives of the program.<br/>The methodology was developed using one module of the chosen sample, by listing the learning activities, and deducing the contents and the concrete objectives of each unit of the same module. Then, the specific objectives of this module were induced from the concrete objectives of its units. The attitudinal contents and the categories used to classify these specific objectives were transferred to the other modules of the sample by applying the same methodology.<br/>The general objectives of the program were induced from the specific objectives of the modules' sample following the same methodology as for each of the modules.<br/>Finally, an internal and an external coherence analysis were carried out. For the internal coherence analysis, the correspondences between the specific objectives and the learning activities designed to achieve them was checked out directly, and thus the coherence between the general objectives and the learning activities was also checked out indirectly. For the external coherence analysis, a questionnaire and an interview were used to check out the compatibility between the objectives stated and the perceptions of both the developers (project team members) and the users (secondary school professors) of the program <br/>The results obtained allowed characterising the APQUA School Program through three curriculum design elements: the learning activities, the contents and the objectives. The results are a useful information for the secondary school teachers as well as for the team members responsible for the materials design, development and diffusion of the program.<br/>The conclusions drawn from this study have also relevant implications regarding trainers training, teachers training and materials development of the APQUA School Program. <br/>A wide literature review is provided.


El presente trabajo tiene como finalidad hacer aflorar, de manera sistemática y estructurada, los objetivos que se encuentran implícitos en los materiales curriculares de un programa educativo de ciencias, APQUA escolar 12-16, ya elaborados y utilizados en el aula por los profesores de enseñanza secundaria obligatoria. Se trata también de verificar si éstos objetivos -una vez formulados- corresponden a las actividades de aprendizaje diseñadas para trabajarlos, y si los responsables del desarrollo de los módulos y los usuarios del programa están de acuerdo con éstos objetivos así como con la manera en la que se han formulado.<br/>La investigación realizada se enmarca dentro de la evaluación educativa y más concretamente dentro de la evaluación de programas educativos. Se adopta un modelo de evaluación de currículos centrado en tres elementos: las actividades, los contenidos y los objetivos. En cuanto a la finalidad de esta evaluación es formativa puesto que se proponen sugerencias para la mejora del producto educativo.<br/>Hay que destacar también que ésta investigación presenta la particularidad de construir paso a paso, siguiendo una metodología adaptada de investigación-acción, las etapas de un modelo de formulación y análisis de coherencia de los objetivos del programa APQUA escolar 12-16. Un modelo que constituye una aportación original y sustancial a los trabajos relacionados con la evaluación de los curriculums y de los sistemas educativos. Este modelo es, de hecho, susceptible de ser adaptado y transferido a otros contextos. <br/>Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del modelo han permitido caracterizar el programa APQUA escolar 12-16 a través de los tres elementos curriculares ya mencionados y a través de la formulación de los objetivos generales del programa, de los objetivos específicos de una muestra representativa de módulos y de los objetivos concretos de las unidades que forman estos módulos empezando por estos y de forma inductiva. Toda esta información se considera muy útil tanto para los profesores de ciencias como para el equipo del proyecto APQUA encargado del diseño, desarrollo y difusión de los materiales educativos y de la formación del profesorado.<br/>Una contrastación de la información obtenida a partir de la aplicación de los instrumentos de análisis de coherencia -interna y externa- ha permitido deducir algunas implicaciones, extraídas de las conclusiones, y formular propuestas para el desarrollo de los materiales del programa así como para la formación de formadores y la del profesorado.<br/>El estudio ofrece también una amplia bibliografía.

Keywords

evaluación cualitativa; didáctica; educación; procesos de aprendizaje; evaluación cuantitativa

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 62 - Engineering. Technology in general

Documents

Annexes.pdf

7.159Mb

Thesis.pdf

4.088Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)