Anàlisi de la mortalitat segons els arxius parroquials del vendrell del segle XIX (1801-1900)

Author

Feliu Villaró, Francesc

Director

Olona Casas, Carles

Vicente Vicente, Guillén

Date of defense

2010-05-28

ISBN

9788469354117

Legal Deposit

T.1004-2010Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

S'ha realitzat un estudi sistemàtic dels llibres sagramentals de naixements i defuncions de l'arxiu de la Parròquia de Sant Salvador del Vendrell del segle XIX, amb tres objectius: estudi de la mortalitat, estudi de les causes documentades de mort i estudi del personal sanitari. <br/>S'han buidat 33.150 partides, 18.547 baptismes i 14.603 defuncions. La mortalitat global ha estat d'un 78,7%, amb un predomini dels albats (52,4%) respecte els adults (47,5%). Per sexes, destaca la mortalitat dels nens (52,2%) respecte les nenes (45,7%), i en els adults la dels homes (51,1%) respecte les dones (48,8%). Destaquen dos períodes de gran mortalitat: els anys 1808-11 amb la Guerra del "Francès", on predomina la mortalitat adulta, i el període 1854-58 amb l'epidèmia del còlera morbo, on predomina la mortalitat infantil. <br/>Només estan documentades les causes de mort en 658 registres (4,51% dels òbits), classificades com: violenta (12,48%), (12,48%), i per malaltia (75,19%). Han aparegut 63 sanitaris, en 176 partides (0,53%), on destaquen 14 metges, 12 farmacèutics i 8 llevadores.


We performed a systematic study of sacramental books of births and deaths of the file of the Parish of Sant Salvador del Vendrell in the nineteenth century, with three objectives: study of mortality, study of the documented causes of death and study of personnel healthcare.<br/>We have obtained 33,150 records 18,547 baptisms and 14,603 deaths. The overall mortality was a 78.7% with a predominance of children (52.4%) than adults (47.5%). For gender, highlights the mortality of children (52.2%) than girls (45.7%), and in the adult men (51.1%) than women (48.8%). There were two periods of high mortality: in the years 1808-11 by the War "French", where adult mortality prevails, and the period 1854-58 with the cholera epidemic, dominated by infant mortality. Only causes of death are documented in 658 records (4.51% of detahs), classified as violent (12.48%), accident (12.48%) and disease (75.19%). <br/>63 Physicians have appeared in 176 records (0.53%), which include 14 doctors, 12 pharmacists and eight midwives.

Keywords

Arxius parroquial.Mortalitat.Personal sanitari

Subjects

549 - Mineralogy. Special study of minerals; 93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Documents

TESI.pdf

18.22Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)