Neoplasia Intraepitelial Cervical grado II y III: Estudio morfométrico de sus diferencias y relación con el Virus del Papiloma Humano

Author

Carrasco García, Miguel Ángel

Director

Lorente Gascón, Ma. de los Ángeles

Date of defense

2010-07-09

ISBN

9788469364239

Legal Deposit

B.39556-2010Department/Institute

Universitat Internacional de Catalunya. Departament de Medicina

Abstract

El propòsit del nostre treball és valorar morfomètricament les diferències existents entre la Neoplàsia Intraepitelial Cervical (CIN) grau 2 i 3, així com el tipus de Virus del Papil·loma Humà (VPH) present, estudiat mitjançant Hibridació in situ.<br/>Hem estudiat 66 peces quirúrgiques d'exèresi del coll uterí de pacients amb diagnòstic histològic de CIN 2 i 82 de CIN 3. Hem demostrat amb el nostre estudi que la superfície afectada en el coll cervical per CIN 3 és significativament més gran que la de CIN 2, a la vegada que són lesions longitudinalment majors, amb major afectació glandular, major profunditat en l'afectació glandular i major índex mitòtic. També hem pogut demostrar que VPH 16/18 predomina en CIN 3. No hem trobat diferències significatives en quant a la presència de papil·les vasculars en ambdues lesions i tampoc hem trobat relació entre tipus de VPH i àrea afectada per CIN, així com entre tipus de VPH i edat de la pacient.


El propósito de nuestro trabajo es valorar morfométricamente las diferencias existentes entre la Neoplasia Intraepitelial Cervical (CIN) grado 2 y 3, así como el tipo de Virus del Papiloma Humano (VPH) presente, estudiado mediante Hibridación in Situ. <br/>Hemos estudiado 66 piezas quirúrgicas de exéresis del cuello cervical de pacientes con diagnóstico histológico de CIN 2 y 82 de CIN 3. Hemos demostrado con nuestro estudio que la superficie afectada en el cuello cervical por CIN 3 es significativamente mayor que la de CIN 2, a la vez que son lesiones longitudinalmente mayores, con mayor afectación glandular, mayor profundidad en la afectación glandular y mayor índice mitótico. También hemos podido demostrar que VPH 16/18 predomina en CIN 3. No hemos encontrado diferencias significativas en cuanto a la presencia de papilas vasculares en las dos lesiones y tampoco hemos encontrado relación entre tipo de VPH y área afectada por CIN, así como entre tipo de VPH y edad de la paciente.

Keywords

extent; Human Papillomavirus.; morphometric; Virus del Papiloma Humano. Cervical Intraepithelia; extensión; morfometría; extensió; Virus del Papil·loma Humà. Neoplasia intraepitelia; morfometria; CIN 3; CIN 2; CIN; Neoplàsia intraepitelial cervical

Subjects

616 - Pathology. Clinical medicine

Knowledge Area

Anatomia Patològica

Documents

Miguel_Angel_Carrasco.pdf

8.924Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)