Um novo jeito de organizar. A nova organicidade em/do Movimento; Luta pela terra, Luta na terra e Identidade Sem Terra na área de influência da Brigada Salvador Allende-MST (Paraná, Brasil)

Author

Giribet Bernat, Isaac

Codirector

Barrull Pelegrí, Jaume

Thomaz Junior, Antonio

Date of defense

2012-07-20

Legal Deposit

L-1216-2012

Pages

293 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Història

Abstract

El treball es centra en l’estudi de la nova forma d’organització interna amb que s’ha dotat el Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra - MST, representada en el territori per les conegudes com a ‘brigades’; en concret es tracta del cas de la Brigada Salvador Allende, que té el seu radi d’actuació en la Regió Nord-oest de l’estat meridional de Paraná. Els treballs de camp en assentaments i campaments, ens han permès dimensionar de quina manera la nova forma d’organització ha suposat un increment en el grau d’implicació i de participació de les famílies Sense Terra, i com d’aquest fet se’n deriva un augment significatiu en el grau de qualificació dels processos antagonistes que el MST protagonitza contra l’avanç del projecte capitalista per a l’agricultura brasilera. Ambdós models entren en conflicte al intentar implementar, en uns mateixos territoris, els respectius projectes de societat; ja sigui per continuar dedicant grans extensions de terra a la ramaderia bovina i al cultiu de canya de sucre o per reconvertir-les en petites explotacions familiars on es produeix aliments saludables.


El trabajo se centra en estudio de la nueva forma de organización interna con que se ha dotado el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra - MST, representada en el territorio por las conocidas como ‘brigadas’; en concreto se trata del caso de la Brigada Salvador Allende, que tiene su rayo de actuación en la Región Noroeste del estado meridional de Paraná. Los trabajos de campo en asentamientos y campamentos, nos han permitido dimensionar de que manera la nueva forma de organización ha supuesto un incremento en el grado de implicación y de participación de las familias Sin Tierra, y como de este hecho se deriva un aumento significativo en el grado de cualificación de los procesos antagonistas que el MST protagoniza contra el avance del proyecto capitalista para la agricultura brasileña. Los dos modelos entran en conflicto al intentar implementar, en unos mismos territorios, los respectivos proyectos de sociedad; ya sea para continuar dedicando grandes extensiones de tierra a la pecuaria bovina y al cultivo de caña de azúcar o para reconvertirlos en pequeñas explotaciones familiares donde se producen alimentos saludables.


The work focuses on studying the new form of internal organization that the Movement of Landless Rural Workers – MST has adopted, that is represented in the territory by what is known as the 'brigades', in particular, the case of the Brigade Salvador Allende, which has its strongest performance in the Northwest Region of the southern state of Parana. The field work in settlements and camps, has allowed us to dimensionate which is the new form of organization has led in to an increase in the degree of involvement and participation of landless families, and as of this fact results in a significant increase in the degree of qualification of the adversarial process that the MST stars against the advance of the capitalist project for Brazilian agriculture. The two models are in conflict cause they are trying to implement, in the same territories, the respective projects of society, either to continue to devote large tracts of land to livestock cattle and the cultivation of sugar cane or converting them into small family farms where they produce healthy food.

Keywords

MST; Lluita per la terra; Brigada Salvador Allende; Territoris en disputa; Sense Terra.; Lucha por la tierra; Territorios en disputa; Fight for the land; Disputed territories; The Landless

Subjects

94 - General history

Knowledge Area

Història Contemporània

Documents

Tgbi1de1.pdf

12.63Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)