Entre el consum i l'afecte. La interacció entre els animals i les comunitats protohistòriques de la plana occidental catalana (segles VII - IV a.C)

Author

Nieto Espinet, Ariadna

Codirector

López, Joan (López i Melcion)

Gardeisen, Armelle

Date of defense

2012-07-09

Legal Deposit

L-1416-2012

Pages

887 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Història

Abstract

La disciplina arqueofaunística ha permès a extreure tot un seguit de dades a partir de l'estudi de les restes òssies animals procedents de diversos jaciments protohistòrics de la plana occidental catalana. La gestió dels resultats a comportat la caracterització de: els models de producció ramadera de les espècies domèstiques; els patrons en les activitats cinegètiques; les pautes de consum alimentari de base animal i les pràctiques de caràcter no subsistencial, posant un especial èmfasi en els conjunts procedents de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues). Malgrat que aquest jaciment és el que ha fornit un corpus més important de dades, el present estudi ha ofert una visió diacrònica tant a nivell espacial com cronològic. A través de la seva inclusió en un projecte molt més ampli (HUM2006-06384: Las transformaciones sociales a través de los espacios de la vida y la muerte en el noroeste del Mediterráneo durante el III y I milenios ANE), centrat en l'origen i formació de les societats complexes a la zona, els resultats han aportat noves dades i indicadors que han permès perfilar i implementar el model d'evolució socioeconòmica proposat per a la zona de la plana occidental catalana, des del Bronze final fins a l'ibèric Ple


La disciplina arqueofaunística ha permitido extraer diversos datos a partir del estudio de los restos oseos animales procedentes de diversos yacimientos protohistóricos de la plana occidental catalana. La gestión de los resultados a comportado la caracterización de: los modelos de producción ganadera de las especies domésticas; los patrones de en las actividades cinegéticas; los patrones de consumo alimentario de base animal; y las practicas de carácter no subsistencial, poniendo un especial énfasis en los conjuntos procedentes de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues). Aun que este yacimiento haya proporcionado un corpus mas importante de datos, el presente estudio ha ofrecido una visión diacrónica a nivel espacial y cronológica. A través de su inclusión en un proyecto mucho mas amplio (HUM2006-06384: Las transformaciones sociales a través de los espacios de la vida y la muerte en el noroeste del Mediterráneo durante el III y I milenios ANE), centrado en el origen y formación de las sociedades complejas a la zona, los resultados han aportado nuevos datos e indicadores que han permitido perfilar y implementar el modelo de evolución socioeconómica propuesto para la zona de la plana occidental catalana, des el Bronce final hasta el ibérico Pleno.


The archaeozoological discipline has allowed to extract different data from the study of animal bone remains proceeding from different sites of the western plain of Catalonia. The treatement of the results made possible the characterization of : i) livestock production models of domestic species, ii) the patterns of hunting activities, iii) the patterns of meat supplying and consumption, iv) non-subsistence practices, with special emphasis on the sets from the Fortress dels Vilars (Arbeca, Garrigues). Although this site has provided a most important corpus of data, this study has offered a diachronic spatial and chronological perspective. Taking part of a much broader project ((HUM2006-06384: Las transformaciones sociales a través de los espacios de la vida y la muerte en el noroeste del Mediterráneo durante el III y I milenios ANE) focused on the origin and formation of complex societies in the area, the results provided new data and evidence that have precised and completed the socio-economic development pattern proposed for the western plain of Catalonia, from the Bronze Age to the Iberian Period.

Keywords

Arqueozoologia; Primera edat del ferro; Època ibèrica; Catalunya; Primera edad del hierro; Epoca ibèrica; Ramaderia; Archaeozoology; First iron age; Iberian period

Subjects

90 - Archaeology. Prehistory

Knowledge Area

Prehistòria

Documents

Tane1de1.pdf

65.38Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)