Now showing items 51-70 of 75

  La colonització vegetal de les àrees erosionades de la conca de la Baells (Alt Llobregat) 

  Guàrdia i Rúbies, Roser (Date of defense: 1995-06-14)

  El present treball se centra en l'estudi de la dinàmica de la vegetació en zones fortament erosionades, anomenades serrers o "badlands", a la Conca de la Baells (Berguedà). Són zones on la roca mare ha quedat al descobert ...

  La familia "Bacidiaceae" (Lecanorales) a la Península Ibèrica i les Illes Balears. Els gèneres "Bacidia" i "Bacidina". 

  Llop Vallverdú, Esteve (Date of defense: 2002-12-18)

  La circumscripció de la família <i>Bacidiaceae</i> es troba caracteritzada per la presència de tàxons amb tal·lus crustacis, apotecis majoritàriament biatorins, presència d'un exciple desenvolupat, ascs del tipus <i>Bacidia</i> ...

  La flora al·lòctona de Catalunya. Catàleg raonat de les plantes vasculars exòtiques que creixen sense cultiu al NE de la Península Ibèrica 

  Casasayas i Fornell, Teresa (Date of defense: 1989-07-07)

  Després d'una aproximació fisiogràfica i climatològica de Catalunya i d'una explicació sobre la metodologia utilitzada, hi ha un capítol que inclou consideracions generals sobre la flora sinantròpica. En aquest capítol es ...

  La intensificació agrícola i la diversitat vegetal en sistemes cerealistes de secà 

  José María Domínguez, Laura (Date of defense: 2011-07-18)

  La intensificació agrícola a escala de camp i de paisatge ha comportat la disminució de la riquesa de les comunitats vegetals i canvis en la composició florística. Per tal de revertir aquesta pèrdua de diversitat dels ...

  Líquens i els fongs liquenícoles dels substrats carbonatats de Catalunya meridional, Els 

  Navarro Rosinés, Pere (Date of defense: 1992-05-01)

  El present estudi s'emmarca en la línia d'investigació de liquenologia del Departament de Biologia Vegetal (Unitat de Botànica) de la Universitat de Barcelona, iniciada als anys setanta pel Dr. X. Llimona, i l'objectiu ...

  Els líquens saxícoles i terrícoles del Parc Natural de Cap de Creus, amb un estudi filogenètic aplicat a la sistemàtica dels gèneres Diploschistes i Ingvariella 

  Fernández Brime, Samantha (Date of defense: 2012-03-30)

  Una de les línies de treball del Grup de Liquenologia del Departament de Biologia Vegetal (Unitat Botànica) de la Universitat de Barcelona ha tingut com a objectiu estudiar la diversitat dels líquens i fongs liquenícoles ...

  Mapatge de gens candidats implicats en la qualitat del fruit al presseguer 

  Illa Berenguer, Eudald (Date of defense: 2010-11-12)

  En els darrers anys, la important reconversió varietal ha permès una millor qualitat, més adaptada tan a les exigències de la producció com de la distribució i del consumidor. La primera generació de milloradors van posar ...

  Measuring and modelling transpiration of pine and oak forest stands in a Mediterranean mountain area (Vallcebre, NE Spain) 

  Poyatos López, Rafael (Date of defense: 2006-10-06)

  This doctoral dissertation contains five applied reseaches about these subjectes:<br/><br/>1. "Transpiration of montane Pinus sylvestris L. and Quercus pubescens Willd. forest stands measured with sap flow sensors in ...

  Novel mechanisms and transcription factors involved in the control of stomatal behaviour in Arabidopsis thaliana / Nuevos mecanismos y factores de transcripción involucrados en el control del comportamiento estomático en Arabidopsis thaliana 

  Legnaioli, Tommaso (Date of defense: 2013-02-26)

  The increase in water use efficiency in order to maintain or improve crop yields in times of global warming and progressive reduction of water resources is one of the major challenges faced by agricultural sciences in the ...

  Novel phenotyping and monitoring approaches to assess cereal performance under abiotic stress conditions = Nuevos enfoques de fenotipeado y monitoreo de cultivos para evaluar el rendimiento de cereales cultivados en diferentes condiciones de estrés abiótico 

  Khaled Elazab, Abdelhalim (Date of defense: 2015-07-13)

  Cereals are the basis of the normal diet in most Mediterranean countries and it is estimated that they account for 35-50% of the regional populations’ dietary energy consumption. Water deficit is the main constraint limiting ...

  Organogènesi adventícia i nivells d'àcid indol-3-acètic i citocinines endògens en explants de pètals i fulles de clavell ("Dianthus" L.) cultivats "in vitro". 

  Casanova Fernández, Eva (Date of defense: 2005-01-28)

  En aquesta tesi s'ha estudiat el procés d'organogènesi adventícia de brots i rels en el clavell.<br/>D'una banda s'ha demostrat l'efecte de genotip en aquest procés, tot sent el cultivar White Sim el més regeneratiu. ...

  Patrons estructurals, ecològics i biogeogràfics en vegetació de molleres i de torberes d'esfagnes 

  Pérez Haase, Aaron (Date of defense: 2016-01-27)

  Aquesta tesi tracta de la diversitat de la vegetació de les molleres i les torberes d’esfagnes, i de la seva distribució i arranjament al llarg de gradients ambientals a diferents escales. El marc geogràfic en el que es ...

  Phosphorus cycling in fast growing forest plantations: availability, plant uptake and the role of forest floor 

  Romanyà i Socoró, Joan (Date of defense: 1993-02-25)

  The research reported in this thesis focuses on studying the effects of naturally occurring mycorrhiza and the role of forest floor in the cycling of P in fast growing forest plantations. In order to study the effects of ...

  Physiological traits associated with recent advances in yield of Chinese wheat 

  Zhou, Bangwei (Date of defense: 2015-01-09)

  China represents around 20% of world population and this proportion will remain similar in the coming decades, whereas an improvement in diet will increase the consumption of wheat. Although wheat grain yields have been ...

  Regulación de la biosíntesis de la vitamina E y su función en señalización celular en condiciones de estrés abiótico 

  Cela Udaondo, Jana (Date of defense: 2012-06-25)

  La vitamina E incluye una serie de compuestos amfipáticos esenciales en la dieta tanto para humanos como para animales y que únicamente puede ser sintetizada por organismos fotosintéticos, los tocoferoles y los tocotrienoles. ...

  Respostes fotosintètiques de diverses espècies d’interès forestal en front al dèficit hídric, concentració elevada de CO2 i contaminació per metalls pesants 

  Fernàndez Martínez, Jordi (Date of defense: 2015-06-08)

  El desenvolupament de les plantes està condicionat per factors biòtics i abiòtics, que poden esdevenir factors d'estrès en el cas que les seves quantitats o intensitats es trobin fora del rang òptim de creixement de la ...

  Respuesta de gramíneas perennes frente al estrés para la producción de biomasa 

  Sánchez Sánchez, Elena (Date of defense: 2015-11-30)

  Las gramíneas perennes han sido catalogadas como cultivos energéticos con alto potencial debido a sus beneficios ambientales y su capacidad de crecimiento en regiones con condiciones adversas. El objetivo principal de ...

  Revisió morfològica i molecular dels tàxons lobulats del gènere "Caloplaca" ("Teloschistaceae", líquens), amb especial èmfasi en el grup de "C. saxicola". 

  Gaya i Bellés, Ester (Date of defense: 2006-02-10)

  Les <i>Teloschistaceae</i> (<i>Lecanoromycetes, Ascomycota,</i> líquens) són una família àmpliament distribuïda, amb una considerable heterogeneïtat morfològica i ecològica entre gèneres i grups d'espècies. En aquesta ...

  Salinidad y trigo duro: Firmas isotópicas, actividad enzimática y expresión génica 

  Yousfi, Salima (Date of defense: 2012-07-03)

  La salinidad y el estrés hídrico son los factores más importantes que limitan la producción de trigo duro, sobre todo en regiones áridas y semiáridas, como la región Mediterránea. El trigo duro es uno de los principales ...

  Senescència floral en "Lilium": Importància dels reguladors endògens i efectes de les aplicacions exògenes 

  Arrom Mascasas, Laia (Date of defense: 2012-09-07)

  La senescència floral, procés que condueix a la mort de la flor (i les seves peces florals) durant l’etapa més terminal del seu desenvolupament, té una important repercussió en floricultura. Per tant, el millor coneixement ...