La sociedad de las Tierras del Ebre: el señorio templario y hospitalario de Ribera d'Ebre y Terra Alta (1150-1350) 

  Ortega Pérez, Pascual (Date of defense: 1995-09-25)

  En el següent treball hem pretès investigar l’estructura i dinàmica evolutiva de la part de la formació social feudal catalanoaragonesa que es va desenvolupar en les comarques de Ribera d’Ebre i Terra Alta, situades en el ...

  Análisis de la cartografía web turística y su papel en la promoción oficial de destinos. El caso de las 50 ciudades "top destinations" 

  Tujaka, Dorota Ana (Date of defense: 2013-07-02)

  La presente tesis analiza el uso de la cartografía turística como instrumento del web marketing oficial de destinos, centrándose en los mapas interactivos como interfaces de acceso a la información y, también, imágenes ...

  Drought variability and change across the Iberian Peninsula 

  Coll Benages, Joan Ramon (Date of defense: 2013-10-15)

  Drought variability and change is assessed in this study across the Iberian Peninsula along the 20th century and the first decade of the 21st century using state of the art drought indices: the Sc-PDSI, the SPI and the ...

  Identificació de patrons de paisatge urbà en les destinacions turístiques madures del litoral mediterrani. El cas de la Costa Daurada Central 

  Rovira Soto, Maria Trinitat (Date of defense: 2013-12-05)

  L'objectiu de la recerca és la definició d'una metodologia per a l'anàlisi de l'estructura bàsica dels paisatges de segones residències. Els tres nivells jeràrquics que proposa la metodologia associada a l'Ecologia del ...

  From the projected to the transmitted image: the 2.0 construction of tourist destination image and identity in Catalonia 

  Mariné Roig, Estela (Date of defense: 2013-12-11)

  This thesis aims to explore online projected and perceived images of a tourist destination, to assess their mutual correspondence, and to shed light on the role of online user-generated images in destination image formation. ...

  Climate change analysis for guinea conakry with homogenized daily dataset 

  Aziz Barry, Abdoul (Date of defense: 2014-12-19)

  A aquesta tesi, les dades diàries de temperatures màximes i mínimes i precipitació de 12 estacions meteorològiques guineanes han segut sotmeses a controls de qualitat utilitzant les rutines RClimdex-ExtraQC. Les quals ...

  Effects of global change on benthic communities of the lower Ebro River: implications for the assessment of the ecological status 

  Quevedo Báez, Luis Alberto (Date of defense: 2015-06-04)

  Aquesta tesi doctoral avalua l’estructura i composició de comunitats bentòniques ( diatomees i macroinvertebrats) del tram baix de l’Ebre en funció d’alteracions del cabal natural del riu causades per la presència del ...

  Paisatge i conflictes territorials a les comarques meridionals de Catalunya 

  Saladié Gil, Sergi (Date of defense: 2016-01-20)

  Aquesta tesi doctoral analitza el paper del paisatge en els conflictes territorials que els darrers quinze anys han tingut lloc a les comarques meridionals de Catalunya, i reflexiona sobre la seva capacitat com a condicionador ...

  Benthic diatoms and foraminifera as indicators of coastal wetland habitats: application to palaeoenvironmental reconstruction in a Mediterranean Delta 

  Benito Granell, Xavier (Date of defense: 2016-02-15)

  Amb cinc capítols, la tesi doctoral combina l’estudi dels hàbitats presents, passats i futurs del Delta de l’Ebre, un dels ecosistemes d’aiguamolls més gran del Mediterrani occidental. S’han aplicat diferents aproximacions ...

  Construccions en sòl [no]urbanitzable. La colonització del medi rural: el cas de les Terres de l'Ebre (2002-2015) 

  Segura Beltrán, Anna (Date of defense: 2016-09-15)

  En la darrera dècada, el sòl no urbanitzable ha estat objecte d’atenció especial per les polítiques sectorials que incideixen en l’ordenació i la planificació territorial. En el cas de Catalunya, la Llei 2/2002, de 14 de ...

  Assessment of the bias introduced by the automatisation of climate records combining climatological and metrological approaches 

  Gilabert Gallart, Alba (Date of defense: 2016-10-14)

  Des de l’últim terç del segle XX, les estacions meteorològiques automàtiques (AWS) han anat reemplaçant gradualment els sistemes d’observació manuals a nivell global. Aquesta transició té el potencial d’introduir biaixos ...

  Cartografía participativa y propuestas para el desarrollo local sostenible de las comunidades indígenas del Valle de Kamarata. Parque Nacional Canaima - Venezuela. 

  Camacho Fuenmayor, Marianela (Date of defense: 2017-09-20)

  Aquesta investigació proposa l’ús de la cartografia participativa com a eina per abordar els processos de planificació per al desenvolupament local en les comunitats indígenes de la Vall de Kamarata, Sector II Kamarata-Kanaimö, ...

  Modelling sea level rise impacts and the management options for rice production: the Ebro Delta as an example 

  Genua Olmedo, Ana (Date of defense: 2017-09-28)

  Les àrees costaneres han de fer front als riscos creixents relacionats amb la PNM. El Delta de l'Ebre és un ecosistema representatiu de la vulnerabilitat de les zones costaneres a la PNM. La producció d’arròs és la principal ...

  Climate analysis in the central Pyrenees from instrumental and paleoclimate proxy data 

  Pérez Zanón, Nuria (Date of defense: 2017-10-06)

  Es presenten les sèries termopluviomètriques que caracteritzen el clima del Pirineu central durant el període instrumental, que han permès la caracterització de la deriva climàtica durant el darrer segle. A més a més, ...

  The Evolution of Destinations. An Evolutionary and Relational Economic Geography Approach 

  Sanz Ibáñez, Cinta (Date of defense: 2017-10-16)

  L'objectiu d'aquesta tesi és comprendre com i per què les destinacions turístiques es transformen amb el temps, tot posant especial atenció a l’estudi de les dinàmiques del lloc en el seu conjunt en comptes de simplificar ...

  Changing horizon of climate science: from scientific knowledge towards demand based, integrated climate services 

  Lehoczky, Annamária (Date of defense: 2017-10-27)

  Els Serveis Climàtics (SC) tenen un rol addicional en la ciència del clima, amb l’objectiu de proporcionals als diferents tipus d’usuaris informació útil y processada sobre variabilitat climàtica, els impactes i riscos del ...

  Effects of flow regime on the fish communities of the lower Ebro River 

  Vila Martínez, Núria (Date of defense: 2018-10-16)

  Els ecosistemes aquàtics presenten una estreta connexió entre forces físiques i processos ecològics. Als rius, aquesta interacció física-ecologia és dirigida pel cabal, un dels factors principals que determinen la integritat ...

  La vulnerabilidad de los destinos turísticos de sol y playa ante el cambio climático: Políticas y actores. (The vulnerability of coastal tourism destinations to climate change: Policies and stakeholders) 

  Santos Lacueva, Raquel (Date of defense: 2018-10-16)

  L'objectiu d'aquesta tesi és identificar factors que, davant dues destinacions turístiques d'iguals característiques físiques i amenaçades pels mateixos impactes del canvi climàtic i amb la mateixa intensitat, condueixen ...

  Planificación, sustentabilidad e impacto de las actividades turísticas recreativas del pasajero de cruceros: estudio de caso Mahahual (Quintana Roo, México) 

  González Vera, Maria Angèlica (Date of defense: 2019-06-13)

  Mèxic va impulsar la creació de Mahahual com a destinació turística al sud de l'estat de Quintana Rosego. El turisme de creuers ha evolucionat particularment a Quintana Rosego. El cas d'estudi es va abordar amb el paradigma ...

  Community participation in the tourism governance at the Chinese border: Power, Boundaries and Values 

  Min, Zhang (Date of defense: 2019-09-23)

  L'objectiu d'investigació general d'aquest estudi és l'examen de les condicions que permeten que les comunitats ètniques a les zones de frontera puguin participar en el desenvolupament turístic local, i no solament en ...