La percepción del impacto del coaching y la programación neuro-lingüística en el desarrollo de la carrera profesional 

  Muñoz Díaz, Pablo (Fecha de defensa: 2014-07-24)

  Con esta Tesis doctoral queremos observar y analizar cómo se percibe, por los estudiantes universitarios del área de la Comunicación, la influencia de la recepción de Coaching en el desarrollo de carrera de los empleados. ...

  Increase of egocentrity as an index of psychopathology in personality disorders 

  Álvarez Segura, Mar (Fecha de defensa: 2015-05-29)

  Aquest treball ofereix un estudi del concepte psicològic “d´egocentricitat” per una millor comprensió de les distorsions de la personalitat. Un coneixement escaient del terme ajuda a clarificar com les decisions ètiques ...

  Actualidad psicológica de la teoría de los sentidos internos en Santo Tomás de Aquino 

  Juanola Cadena, Joan d'Àvila (Fecha de defensa: 2015-06-29)

  La psicologia de sant Tomàs d’Aquino, especialment la teoria dels sentits interns, permet explicar d’una forma coherent i unificada els diferents graus de coneixement i la seva relació amb la dinàmica afectiva en l’animal ...

  Compromiso académico en estudiantes de educación secundaria y bachillerato: estudio sobre la influencia de factores psicológicos 

  Oporto Alonso, Marta, (Fecha de defensa: 2017-05-30)

  El compromís acadèmic o engagement d’estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat poden explicar part de l’èxit dels programes educatius actuals. Aquest estudi persegueix dos objectius generals, u) ...

  Personalidad, virtud y autoconocimiento: el orden y desorden afectivo y sus influencias sobre el autoconocimiento 

  Barroso López, María Dolores (Fecha de defensa: 2017-07-17)

  Este trabajo se centra en el estudio de la importancia y función del autoconocimiento en la formación de la personalidad desde la perspectiva aristotélico-tomista. Esta perspectiva permite clarificar la relación del ...

  Terapia EMDR : un análisis a la luz de la obra de Santo Tomás 

  Rojas Saffie, Juan Pablo (Fecha de defensa: 2017-07-18)

  El present treball s'ha proposat investigar la Teràpia EMDR a la llum de l'obra de Sant Tomàs d'Aquino, seguint una triple aproximació: antropològica, teòrica i pràctica. La limitada concepció de l'ésser humà subjacent al ...