A naturalistic theory of intentional content 

  Artiga Galindo, Marc (Date of defense: 2013-09-16)

  Naturalistic theories of intentional content aim at explaining the phenomenon of representation in naturalistic terms: what kind of relation is a representational relation? What grounds the fact that certain states qualify ...

  Aproximació hermenèutica al "tolle, lege" agustinià. Per una lectura al·legòrica de Confessions VIII, 6-12 

  Ponsatí-Murlà, Oriol (Date of defense: 2009-07-30)

  Aquest treball gira entorn a la controvèrsia que, des de finals del segle XIX, va generar el passatge de les Confessions (VIII, 6-12) on Agustí relata la seva crisi decisiva, viscuda a Milà l'estiu de l'any 386, que ...

  Arte fantástico: estrategias visuales de lo imposible 

  Parramon Rubio, Pere (Date of defense: 2021-01-25)

  Distinguishing between “marvellous art”, “fantastic art” and what we call “daimonic art”, the first objective of this doctoral thesis consists of elaborating a functional definition of fantastic art that brings together ...

  Características fenotípicas de personalidad y neuropsicológicas en padres no afectados de pacientes esquizofrénicos 

  Caparrós Caparrós, Beatriu (Date of defense: 1999-12-20)

  Introducció. Actualment, està àmpliament acceptat que l'esquizofrènia posseeix una etiologia multifactorial i que existeix una complexa interacció entre factors genètics i factors ambientals. Amb l'objectiu de coneixerà ...

  El poema de Parmènides: entre Zenó i Heidegger. Una relectura 

  Ferrer Gràcia, Joan (Date of defense: 2015-05-14)

  Aquesta tesi doctoral té el doble propòsit de descriure, d’una banda, les principals lectures que s’han efectuat al llarg de la història de la filosofia del poema de Parmènides i, de l’altra, d’oferir una lectura personal ...

  F. Hölderlin i S.T. Coleridge: recepció immediata i influència de la Crítica del Judici de Kant en els poetes del romanticisme 

  Carbó, Mònica (Carbó i Ribugent) (Date of defense: 2005-11-30)

  La tesi contrasta les conseqüències filosòfiques i la constel·lació temàtica de la Crítica del Judici, amb les manifestacions poeticofilosòfiques de F. Hölderlin i S.T. Coleridge. La font principal de recerca són aquelles ...

  "Fragmente-Stille, an Diotima" de Luigi Nono: escuchar lo imposible 

  Jiménez Carmona, Susana (Date of defense: 2015-09-18)

  This thesis presents an analysis of Luigi Nono’s Fragmente-Stille, an Diotima, as a starting point to investigate that this piece for string quartet provides in terms of the notions of sound and silence, the temporary and ...

  Imágenes para la experiencia. Pensar la imagen fotográfica desde la obra de Giorgio Agamben 

  Garcia Orallo, Robert (Date of defense: 2020-10-23)

  This research takes a look at the work of Giorgio Agamben to address a crisis in the transmission of experiences. On one side, the very notion of experience which will be studied and questioned to the point of denying its ...

  Jaume Serra Hunter i la teoria de la cultura en el Noucentisme 

  Verdaguer i Turró, Miquel (Date of defense: 2011-05-20)

  Catalan modern and contemporary philosophy has traditionally been little studied so strictly to historical and political reasons for more or less the same conviction that is compared with literature and even in historiography, ...

  L'herència deweyana: la Philosophy for Children de Matthew Lipman i les bases del coneixement 

  Carreras, Carla (Date of defense: 1997-11-18)

  L'objectiu d'aquest treball s'emmarca dintre del que tradicionalment s'ha anomenat teoria del coneixement, perquè pretén examinar alguns conceptes bàsics que fonamenten i participen en el procés de coneixement. Tot això, ...

  La societat educada. Gènesi de la intervenció sobre l'ésser humà 

  Canimas Brugué, Joan (Date of defense: 2005-11-25)

  La tesi consta de tres grans capítols i unes prospeccions finals. El primer capítol esbrina el moment fundacional de la possibilitat de pensar que podem intervenir sobre l'ésser de l'home. El segon indaga les causes i ...

  La teoria de la democràcia en l'Escola de Frankfurt: del projecte deliberatiu de Jürgen Habermas a l'eticitat democràtica d'Axel Honneth 

  López Rodríguez, Ivan (Date of defense: 2015-07-03)

  Horkheimer and Adorno laid the foundations of Critical Theory from three basic disciplines: economics, psychology and studies around the culture. The second generation of Frankfurtians authors (Habermas) clearly prioritizes ...

  Luck and the control theory of knowledge 

  Broncano-Berrocal, Fernando (Date of defense: 2013-10-25)

  This thesis presents a diagnosis of the problem of luck in epistemology and an analysis of the concept of knowledge. Part I gives an account of the ordinary concept of luck. Part II gives an account of the philosophical ...

  Luisa Sigea de Velasco: reflexions filosòfiques d'una docta puella espanyola del segle XVI 

  Font Mareñà, Immaculada (Date of defense: 2014-06-20)

  The PhD entitled "Luisa Sigea de Velasco: philosophical reflections of a sixteenth-century Spanish docta puella" focuses on verifying and justifying if Luisa Sigea (1522-1560) was a genuine philosopher. To carry out this ...

  Mágica belleza. El pensamiento mágico como fundamento original de la teoría del arte 

  Ferrer Ventosa, Roger (Date of defense: 2018-09-20)

  Artistic forms seem to be closely related to magical thinking, because of their use of symbols and representations, the creation of talismanic objects and the articulation of ritual practices. This link has fluctuated ...

  Salut i poder en la gènesi de l'home contemporani 

  Quintanas Feixas, Anna (Date of defense: 1997-11-10)

  Amb aquesta investigació, que s'emmarca dins l'àmbit de l'Antropologia Filosòfica, el que ens proposem és escriure un capítol per a una genealogia de l'home contemporani, intentant respondre a la pregunta: com hem arribat ...

  Ser i temps: una experiència del temps com a horitzó comprensiu del ser 

  Saperas Coll, Israel (Date of defense: 2019-07-08)

  This thesis consists of an ontological investigation of phenomenological-hermeneutic character of the work Sein und Zeit (Being and time) of Martin Heidegger. Through a set of meditations with this great work, is come to ...