La interculturalidad crítica como propuesta político-pedagógica liberadora: nuestra experiencia en Shere Rom 

    Zhang Yu, Cristina (Date of defense: 2022-06-13)

    In this doctoral dissertation I analyze the intercultural model in education in the context of Catalonia, addressing the political, theoretical, and practical dimensions in which it materializes. To do so, I am based on ...

    The construction of national identity as a developmental process from childhood to adolescence in Catalonia 

    Valle Gómez, Arantza del (Date of defense: 1998-12-18)

    La idea que per entendre alguna cosa hem d'entendre el procés pel qual s'ha produït va ser assumida des de l'origen de l'estudi "La construcció de la identitat nacional com a procés de desenvolupament des de la infància a ...