La integración escolar del alumnado con necesidades educativas especiales en el municipio Caroní de Venezuela 

    Viloria Carrillo, Maria E. (Date of defense: 2016-07-19)

    La integración del alumnado con necesidades educativas especiales, supone ir acompañada de una educación de calidad que garantice la cultura escolar en pro de la inclusión, la flexibilidad curricular y la adaptación de las ...

    Les aules d'acollida d'educació primària a Catalunya: descripció i avaluació dels resultats 

    Siqués, Carina (Date of defense: 2008-06-20)

    Les aules d'acollida tenen com a objectiu principal donar suport lingüístic a l'alumnat estranger perquè aquest desenvolupi coneixement de la llengua de l'escola.La tesi presenta els resultats de l'avaluació de les aules ...