Departament de Didàctiques Específiques

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus.

Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Lleida i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb escoladoctorat@udl.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Effects of Whole-Body Electromyostimulation on Physical Fitness and Health in Postmenopausal Women 

Pano-Rodriguez, Alvaro (Date of defense: 2021-03-18)

La menopausa s’associa amb un deteriorament de la forma física juntament amb guanys de pes i massa grassa, que poden resultar de canvis hormonals relacionats amb la menopausa, malalties associades a l’envelliment i una ...

El museo escolar y la biblioteca escolar. Recursos para desarrollar la competencia informacional en educación infantil y educación primaria 

Parisi-Moreno, Verónica (Date of defense: 2021-04-06)

La competència informacional, que és un objectiu fonamental des de les primeres etapes educatives, es vincula a la lectura de fonts d’informació escrita i a la biblioteca escolar. Ara bé, és possible que aquests no siguin ...

Disseny i avaluació d’una estratègia didàctica basada en l’ús dels exemples en vídeo per promoure la indagació científica a educació primària 

Solé Llussà, Anna (Date of defense: 2020-01-29)

La indagació científica és una metodologia àmpliament acceptada per promoure les habilitats científiques dels estudiants. Tanmateix, tot i que la seva implementació ha aportat resultats positius, els suports són necessaris ...

El teatro infantil en la primera mitad del siglo XX: Implicaciones pedagógicas en la obra de Elena Fortún, Magda Donato y Concha Méndez 

Molina Angulo, Raquel (Date of defense: 2019-12-19)

El teatre infantil del segle XIX i dels primers anys del segle XX es caracteritzava per el seu marcat caràcter moralitzant i adoctrinador. Era fruit de la continuïtat d’una llarga tradició dins la qual les obres teatrals ...

El patrimoni literari com a recurs turístic i educatiu: anàlisi de les destinacions literàries 

Arcos Pumarola, Jordi (Date of defense: 2019-11-15)

La present tesi doctoral s’articula com un compendi de publicacions amb l’objectiu principal d’identificar bones pràctiques per al desenvolupament del turisme literari en el marc d’una destinació urbana des d’una perspectiva ...

Procesos y prácticas de planificación textual en la escritura de trabajos académicos de estudiantes universitarios colombianos 

Becoche Mosquera, Luz Stella (Date of defense: 2019-10-31)

En aquesta tesi doctoral abordem els processos de planificació textual presents en l'escriptura de treballs acadèmics d'estudiants universitaris colombians, a la llum dels models cognitius d'escriptura, principalment el ...

Llengua, diversitat i talent: un estudi de cas a quatre escoles de Lleida 

Capdevila Torrent, Maria Antonia (Date of defense: 2018-04-04)

Aquesta Tesi Doctoral estudia científicament tres aspectes de quatre escoles públiques catalanes que no estan convenientment adreçats en el Currículum Escolar: el talent i la seva relació amb la identitat social, la ...

Diseño de pruebas motrices perceptivas. Hacia la autoevaluación en educación física 

Picó Benet, Daniel (Date of defense: 2015-03-18)

L'essència filosòfica i pràctica sobre l'educació motriu que es reflecteix i materialitza en aquesta tesi és fruit de la reflexió sobre els coneixements que des de 1985 hem après del mestre Francisco Seirul•lo Vargas. ...

Diseño de pruebas motrices coordinativas. Hacia la autoevaluación en educación física 

Ribera Nebot, David (Date of defense: 2015-03-18)

L'essència filosòfica i pràctica sobre l'educació motriu que es reflecteix i materialitza en aquesta tesi és fruit de la reflexió sobre els coneixements que des de 1985 hem après del mestre Francisco Seirul•lo Vargas. ...

Análisis sobre la producción y divulgación científica en Ciencias del Deporte en España 

Hernández González, Vicenç (Date of defense: 2014-05-16)

L’objectiu es categoritzar la qualitat investigadora en Espanya dels professors universitaris en Ciències de l’Esport. La mostra està representada per 1469 professors. El nombre d’articles en Web of Science (WoS) i l’índex ...

Métodos de jogo ofensivo no futebol : comparação dos padrões de jogo das equipas Internacional de Milão e Real Madrid 

Barbosa, António Augusto Ramalho (Date of defense: 2013-11-05)

La tesi que s’exposa neix de la voluntat d’estudiar i conèixer millor el futbol. S’enfoquen diferents mètodes que un entrenador pot desenvolupar atenent als condicionants del joc. Amb aquest propòsit és pretén: i) Analitzar ...

El deporte en edad escolar en la ciudad de Torrevieja 

Plaza Montero, Daniel (Date of defense: 2012-09-22)

L’estudi de l’activitat física i esportiva extraescolar en alumnes de primària és l’eix central d’aquesta tesi. La tesi està dividida en dues parts ben diferenciades: l’abordatge teòric i la part empírica. En la fonamentació ...

El proyecto MARACAS, una estrategia de educación integral para niños y jóvenes que transforma la realidad social a través de la actividad física 

Juárez Lozano, Ricardo (Date of defense: 2012-02-28)

La presente tesis doctoral se ha centrado en el estudio de la educación no formal como parte imprescindible en la formación de las personas. La actividad física y el deporte actúan como mediadores educativos y son potentes ...

La Gestión indirecta de las piscinas cubiertas en la administración pública local. Análisis comparativo de la oferta en Cataluña. 

Monserrat Revillo, Susana (Date of defense: 2006-12-05)

A la dècada dels setanta assistirem a la majoria dels països europeus a un creixement del sector públic com a conseqüència del desenvolupament de l’Estat de benestar. En els anys vuitanta es començà a qüestionar la ...

Comportamento pedagógico dos instrutores de Fitness em aulas de grupo de Localizada. Comportamento observado, percepção, preferência e satisfação dos praticantes. 

Alves Franco, Carla (Date of defense: 2001-05-23)

El present treball s'ha centrat en l'estudi de la conducta pedagògica dels instructors de l'activitat de grup de Fitness en la modalitat de Localitzada. Ha estat construït i validat un nou sistema d'observació de la conducta ...

Octubre, Octubre. Introducción a la novelística de José Luis Sampedro 

Nòria Jové, Montserrat (Date of defense: 1995-10-20)

El present treball replanteja l'estructura de la novel·la Octubre, Octubre cercant l'horitzó de preocupacions que la van motivar i rastrejant el germen de llibertat i creativitat que s'amaga en ella. He abordat l'obra des ...