Agricultura a la plana occidental catalana durant la protohistòria 

  Alonso, Natàlia (Date of defense: 1997-09-15)

  Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el siglo II 

  Saban, Mario Javier (Date of defense: 2016-01-20)

  The focus of this doctoral dissertation is based on a historical explanation of the causes that drove a group of Jews who were part of a small Messianic movement within Judaism in first century to create in the course of ...

  Censals i endeutament públic municipal a la regió de Lleida d’Antic Règim (segles XVII-XIX) 

  Ramon i Molins, Gabriel (Date of defense: 2019-11-27)

  El present treball proposa un estudi de l’endeutament municipal a la regió de Lleida des dels anys de la postguerra dels Segadors fins a les primeres dècades del segle XIX. Amb aquesta finalitat, s’analitzen els títols de ...

  KOSOVA. Gènesi i evolució del moviment nacional albanès, de l'autonomia iugoslava a l'estat kosovar independent 

  Usall i Santa, Ramon (Date of defense: 2010-11-03)

  La tesi doctoral se centra en l'estudi del nacionalisme albanès en el territori de Kosova amb l'objectiu d'analitzar els seus orígens i la seva posterior evolució al llarg de la segona meitat del segle XX i l'inici del ...

  La Enseñanza de la historia en el bachillerato: la visión de los alumnos 

  González Mangrané, M. Inmaculada (Date of defense: 1993-05-21)

  La Iglesia en la Tierra Firme (1528-1583). Ideales, misiones, tensiones y secularización 

  Pérez-Zambrano, Luis Manuel (Date of defense: 2021-09-21)

  La següent tesi doctoral investiga com va ser l'arribada i l'establiment de l'Església en la Tierra Firme (Colòmbia) entre els anys 1528-1583. Es descriu el procés d'evangelització desenvolupat pels frares, en qualitat ...

  Les Emissions monetàries dels Banu Tugib i dels Banu Hud de la Marca Superior d'Al-Andalus 

  Soler i Balagueró, Maria (Date of defense: 1992-01-16)

  Percebre i relacionar-se en els comtats d'Osona i Manresa durant la primera meitat del segle X 

  Bonilla Sitja, Elisabet (Date of defense: 2017-07-18)

  Aquesta tesi doctoral consisteix, fonamentalment, en l’estudi dels pilars constitutius de la “mentalitat” dels homes i de les dones que van viure durant la primera meitat del segle X, partint de la documentació conservada ...

  Salubritat i salut pública a la Lleida baix medieval: la gestió dels espais públics, la pobresa i els hospitals 

  Roca Cabau, Guillem (Date of defense: 2017-09-27)

  Al segle XIV la nova situació social, l’arribada de la pobresa des del camp i les successives crisis demogràfiques van fer trontollar el món urbà. Ràpidament els dirigents de les ciutats van bastir un sistema per garantir ...