Departament de Matemàtica

Departament de Matemàtica

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus. 
 
Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL 

If you are a doctor of Universitat de Lleida and you want to publish your thesis at TDX, contact with doctorat@aga.udl.cat. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

 • Borges i Llorens, Ricard (Date of defense: 17-05-2021)
  La present tesi es centra en la privadesa dels ciutadans com a usuaris de mitjans de transport vehiculars dins del marc d'una e-society. En concret, les contribucions de la tesi es focalitzen en les subcategories d'estacionament ...
 • Pla i Vilanova, Pepita (Date of defense: 09-12-2020)
  Aquesta tesi ofereix nous coneixements sobre el camp de les tècniques d'especiació basats en mesures de concentracions d'ions lliures. Les dues contribucions principals són: (i) la detecció de nous elements i (ii) la millora ...
 • Nadal Roig, Esteve (Date of defense: 24-07-2019)
  Aquesta tesi se centra en l’estructura de cadena de subministrament plantejada en el sector porcí on les petites empreses i els productors de porcs estan integrats verticalment, s'especialitzen i treballen junts sota el ...
 • El Obadi, Saadia (Date of defense: 10-10-2019)
  Aquesta tesi consta de quatre capítols principals. El primer capítol analitza el comportament cooperatiu de les empreses i considera la introducció d'una tecnologia que és essencial per fabricar un nou producte. Considerem ...
 • Busom Figueres, Núria (Date of defense: 26-09-2017)
  L'ús de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics està conduint la societat cap a una nova manera de comunicar-se. La e-Societat ja no és una utopia. Avui en dia, podem fer gairebé qualsevol tipus de transacció a ...

View more