Del cuerpo regional a la totalidad viviente: saber y prácticas anatómicas de las ciencias de la salud en Barcelona 1960-2012 

    Sirvent Ribalda, Enrique (Date of defense: 2013-05-23)

    La present tesi aborda l'elaboració de les diferents nocions de cos que adquireixen els estudiants de quatre disciplines de les Ciències de la salut (Infermeria, Fisioteràpia, Medicina i Teràpia Ocupacional) en el seu ...

    Proceso de socialización enfermera y construcción social de la profesión 

    Almagro Lorca, M. Jesús (Date of defense: 2015-12-10)

    Durant els últims 50 anys, la disciplina infermera ha sofert nombrosos canvis curriculars, legislatius i normatius que ha derivat en un major nivell competencial dels professionals, però malgrat aquests canvis, el col·lectiu ...