Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

On Improved Performance and Secure Data Management in Cloud Storage Services 

Saiz Laudo, Raul (Date of defense: 2024-04-08)

Aquesta tesi aprofundeix en dos aspectes crucials dels serveis d'emmagatzematge digital: l'emmagatzematge personal en el núvol i l'emmagatzematge d'objectes en el núvol. El primer enfocament se centra en els serveis ...

Fuzzy-based machine learning methods for continuous diagnosis and prognosis of Diabetic Retinopathy 

Pascual Fontanilles, Jordi (Date of defense: 2024-03-21)

El diagnòstic de malalties pot ajudar-se de sistemes informàtics de suport a la decisió clínica que aprofiten el coneixement mèdic existent i la informació dels pacients. Aquests sistemes es construeixen utilitzant diverses ...

Human Robot Interactions using Efficient Semantic Mapping 

Singh, Aditya (Date of defense: 2024-04-08)

El modelatge de l'espai de treball basat en la percepció és un requisit crucial perquè els robots mòbils naveguin per entorns interiors. Per tal que els robots puguin interactuar eficaçment amb els humans, també és necessari ...

Enhancing Distance Prediction through Monocular Depth Estimation based on Graph Convolutional Networks 

Masoumian, Armin (Date of defense: 2024-02-07)

A mesura que la robòtica i els vehicles autònoms avancen, la necessitat de mesures precises de profunditat és més destacada. L'estimació de la profunditat, una tasca fonamental en la visió per ordinador, és crucial per ...

Contributions to Explainability and Attack Detection in Deep Learning 

Haffar, Rami (Date of defense: 2023-11-21)

La intel·ligència artificial (IA) és essencial per a diversos propòsits crucials a la vida humana. Tot i això, molts algorismes d'IA, especialment els models d'aprenentatge profund (AP), són caixes negres, cosa que implica ...

Self-supervised Advanced Deep Learning for Characterization of Brain Tumor Aggressiveness and Prognosis Analysis Through Multimodality MRI Imaging 

Mazher, Moona (Date of defense: 2023-12-11)

La detecció precoç, la delimitació automàtica i l'estimació del volum són tasques vitals per a la predicció de la supervivència i la planificació del tractament dels pacients amb tumor cerebral. Tanmateix, els gliomes ...

Análisis estructural del Tórax Humano: Estudio del tórax durante las reanimaciones cardiopulmonares 

Suazo Euceda, Mario José (Date of defense: 2023-11-24)

La reanimació cardiopulmonar (RCP) és un procediment d'emergència que té com a objectiu salvar la vida de persones quan han deixat de respirar o el cor no batega, realitzada per professionals de la salut o diversos agents. ...

Co-Utile protocols for decentralized computing 

Manjón Paniagua, Jesús Alberto (Date of defense: 2023-11-20)

La computació descentralitzada és un paradigma que distribueix les tasques informàtiques i la presa de decisions mitjançant una xarxa, oferint avantatges, com resistència, escalabilitat, privadesa i menor dependència ...

Improving the Quality of Life for Intellectually Disabled Elderly People using Artificial Intelligence Techniques 

Yadav, Gaurav Kumar (Date of defense: 2023-10-23)

Aquest treball de tesi està dividit en dues parts. La primera part proposa predir el moviment humà futur observant el moviment passat. Utilitzem els blocs residuals d'inici per aprendre la característica temporal i la ...

Machine learning methods for predicting days to discharge in Intensive Care Units patients 

Cuadrado Gómez, David (Date of defense: 2023-10-30)

Les UCI donen atenció especialitzada per a pacients crítics, amb monitorització constant i equips d'atenció mèdica dedicats fins a la seva estabilitat per ser traslladats o donats d'alta. Una planificació inadequada pot ...

Numerical simulation of cardiopulmonary resuscitation 

Moradicheghamahi, Jafar (Date of defense: 2023-10-11)

L'aturada cardíaca és responsable d'un nombre significatiu de defuncions a Europa i als Estats Units, i la taxa de supervivència després d'una aturada cardíaca és baixa, per sota del 10 per cent. És important continuar ...

Development of explainable methods for fuzzy decision support systems 

AL Ziyadi, Najlaa Maaroof wahib (Date of defense: 2023-07-21)

Els avenços recents en IA han portat a l'adopció generalitzada de sistemes d'aprenentatge automàtic, però la seva naturalesa de "caixa negra" dificulta la comprensió dels seus processos de presa de decisions, especialment ...

Protecting Models and Data in Federated and Centralized Learning 

Jebreel, Najeeb Moharram Salim (Date of defense: 2023-07-04)

L'aprenentatge federat (AF) permet aprendre un model global d'aprenentatge automàtic a partir de dades distribuïdes entre un conjunt de participants, reduint el cost computacional d'entrenament pel servidor, millorant la ...

Contributions to Statistical Disclosure Control: Enhancing Multivariate Microaggregation using Graph Theory 

Maya López, Armando (Date of defense: 2023-06-19)

Aquesta tesi doctoral estudia la microagregació com a tècnica per al control de la divulgació estadística. La investigació té com a objectiu millorar l'eficiència i la qualitat de la microagregació de mida fixa i variable ...

Supervised Monocular Depth Estimation Based on Machine and Deep Learning Models 

Abdulwahab, Saddam (Date of defense: 2023-04-27)

L'estimació de profunditat fa referència a mesurar la distància de cada píxel en relació amb la càmera. L'estimació de la profunditat és crucial per a moltes aplicacions, com ara la comprensió i reconstrucció d'escenes, ...

Fairness and Robustness in Machine Learning 

Khandpur Singh, Ashneet (Date of defense: 2023-04-18)

Els models d'aprenentatge automàtic aprenen d'aquestes dades per modelar entorns i problemes concrets, i predir esdeveniments futurs, però si les dades presenten biaixos, donaran lloc a prediccions i conclusions esbiaixades. ...

Modelling the interplay between human behaviour and the spread of infectious diseases: From toy models to quantitative approaches 

Steinegger, Benjamin Franz Josef (Date of defense: 2023-02-17)

Prevenir la propagació de malalties infeccioses és un dels reptes més grans de la humanitat. Moltes malalties es transmeten per contacte, per la qual cosa la xarxa d'interaccions humanes actua com a substrat per a la ...

Development of Context-Aware Recommenders of Sequences of Touristic Activities 

Orama, Ayebakuro Jonathan (Date of defense: 2023-02-07)

En els últims anys, els sistemes de recomanació s'han fet omnipresents a la xarxa. Molts serveis web, inclosa la transmissió de pel·lícules, la cerca web i el comerç electrònic, utilitzen sistemes de recomanació per facilitar ...

Deep Learning-based Methods for Extracting Fundus Image Landmarks and Signs of Eye Diseases 

Ali, Mohammed Yousef Salem (Date of defense: 2022-12-22)

La retinopatia diabètica (RD) és la causa més típica de pèrdua visual en adults en edat de treballar. El 2040, es preveu que més de 200 milions de persones tindran DR. El glaucoma afecta uns 75 milions d'individus a tot ...

Towards Enhanced State Management for Serverless Computation 

Barcelona Pons, Daniel (Date of defense: 2022-12-14)

La computació al núvol és cada vegada més accessible i adequada per moltes aplicacions. En aquesta línia, recentment trobem el concepte serverless. Els serveis serverless amaguen l'existència de servidors als usuaris, de ...

More