El mercado español de fabricantes de pinturas: estudio diagnóstico 

  Diloy Barrio, José Luis (Date of defense: 2016-01-18)

  Aquesta tesi doctorat analitza la situació del mercat espanyol de pintures. S’ha realitzat un estudi diagnòstic del mercat espanyol de fabricants de pintures a partir d’una descripció macroeconòmica i amb posterioritat ...

  Contributions of the epistemological and didactic analysis: question-answer maps in engineering and in teacher education 

  Florensa Ferrando, Ignasi (Date of defense: 2018-12-14)

  Durant aquestes últimes dècades hi ha hagut un moviment important que promou un canvi en les institucions escolars i, més concretament, en com els processos d'ensenyament i aprenentatge es desenvolupen. No obstant això, ...

  La imagen pública de la química en Twitter 

  Guerris Larruy, Manuel (Date of defense: 2021-09-28)

  La imatge pública de la química s'ha estudiat mitjançant l'anàlisi de documents i enquestes. Twitter és una xarxa social d'abast mundial que, a diferència de les fonts anteriors, es basa en opinions breus i espontànies. ...

  Three essays on human mobility and child development in China 

  Wanglu, Huaxin (Date of defense: 2023-07-26)

  La mobilitat humana i el desenvolupament infantil són parts essencials del desenvolupament humà. La Xina, com la segona nació més poblada del món i actualment la segona economia més gran i de renda mitjana alta, proporciona ...