Departament d'Història i Geografia

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Implementación de sistemas de información geográfica en la gestón de espacios protegidos 

Palacio Buendía, Amalia Vaneska (Date of defense: 2017-07-12)

La present tesi doctoral demostra que els estudis de percepció exerceixen un paper de vital importància per conèixer la informació d'un Espai Natural Protegit (ENP) de manera directa per part de l'usuari. Ofereix un valor ...

Evolución de mimomys savini en la península ibérica durante el pleistoceno inferior;implicaciones biocronológicas y paleoambientales en el estudio de las primeras poblaciones humanas de europa 

Lozano Fernández, Iván (Date of defense: 2014-04-09)

El estudio de restos de Mimomys savini de los yacimientos de Barranco León D y Fuente Nueva 3 (Granada), Gran Dolina (Atapuerca), Vallparadís (Barcelona) y La Boella (Tarragona) muestra tendencias evolutivas en la morfología ...

Statistical modelling and analysis of summer very hot events in mainland Spain 

Castellà Sánchez, Mercè (Date of defense: 2014-03-14)

Extreme temperature events are of particular importance due to their severe impact on the environment, economy and the society. Focused on the uppermost percentiles of summer daily maximum (Tx) and minimum (Tn) temperatures,in ...

L'estudi dels processos de formació dels sediments arqueòlogics i dels paleosòls a partir de l'analisi dels fitòlits , els minerals i altres microrestes 

Cabanes i Cruelles, Dan (Date of defense: 2009-02-06)

L'estudi dels processos de formació és una peça clau per entendre el significat de les restes arqueològiques recuperades. En aquesta tesi s'aborda el problema dels processos de formació a partir dels fitòlits, la mineralogia ...

Barcelona +10: Nuevas Relaciones, Viejos Paradigmas 

Ruiz Casuso, Vanesa (Date of defense: 2008-01-18)

La siguiente investigación es una aproximación multidisciplinar aunque principalmente histórica a las relaciones establecidas entre las dos orillas mediterráneas durante el periodo comprendido entre 1995 y 2005. Dichas ...

Reclaiming the community public sphere: communal individuals, communities and the lebanese system 

Ricco, Massimo di (Date of defense: 2008-05-30)

The Lebanese confessional system, besides the continuous reshapes assisted since its establishment, finds its peculiarity in the institutional recognition of various confessional communities and in its structure based on ...

Evolución de la diversidad taxonómica de los micromamíferos en la península ibérica y cambios paleoambientales durante el Pleistoceno Superior. 

López García, Juan Manuel (Date of defense: 2008-10-01)

El Pleistoceno Superior ocupa en realidad un corto periodo de tiempo (ca. 128-10 ka) en comparación a los otros espacios que caracterizan el Pleistoceno, Pleistoceno Inferior y Pleistoceno Medio. Sin embargo, el Pleistoceno ...

Análisis antracológico de estructuras altimontanas en el Valle de La Vansa-Sierra del Cadi (Alt Urgell) y en el Valle del Matriu (Andorra): explotación de recursos forestales del Neolítico a la época moderna 

Euba Rementeria, Itxaso (Date of defense: 2008-06-09)

En este trabajo presentamos el resultado de los análisis antracológicos de las muestras de carbón obtenidas durante la primera fase del proyecto denominado Ocupació del sòl i formes del paisatge de muntanya als Pirineus ...

Tàrraco paleocristiana. El suburbi del francolí 

López Vilar, Jordi (Date of defense: 2004-10-19)

La present Tesi Doctoral és el resultat de deu anys d'investigacions<br/>desenvolupades en torn del sector septentrional del Conjunt Paleocristià del Francolí,<br/>les excavacions d'una part del qual vaig dirigir per ...

Transformacions agràries i canvis hidrològics. La conca de l'Anguera 1960-1985. 

Blay Boqué, Jordi (Date of defense: 1997-12-12)

Formes d'ús i creteris d'efectivitat en conjunts de Mode 1 i Mode 2 

Sala Ramos, Robert (Date of defense: 1997-09-29)

Análisis funcional de industrias líticas del pleistoceno superior. El paleolítico medio del Abric Romaní (Capellades, Barcelona)y el paleolítico superior de üçagizli (Hatay,Turquia) y el molí de salt (Vimbodí, Tarragona). Cambios en los patrones funcio 

Martínez Molina, Kenneth (Date of defense: 2005-05-30)

La investigación que recoge esta tesis doctoral consiste en el análisis funcional de tres muestras de objetos líticos de yacimientos arqueológicos del Pleistoceno Superior: uno del Paleolítico Medio, el Abric Romaní ...

Propietat immobiliària i accés a la vivenda en una ciutat en plena expansió demogràfica i econòmica. Reus a la segona meitat del segle XVIII 

Puig Tàrrech, Roser (Date of defense: 2006-11-08)

En el segle XVIII Reus participa de forma activa amb el creixement demogràfic, econòmic i urbanístic de Catalunya, i esdevé la segona ciutat del Principat, quan passa d'uns 4.000 a més de 16.000 habitants el 1802. Expansió ...

Capiteles Tardorromanos y Altomedievales de Hispania (ss. IV-VIII dC) 

Domingo Magaña, Javier Angel (Date of defense: 2006-11-27)

La Tesi que aquí presentem pretén omplir un buit existent en els estudis sobre els capitells peninsulars d'aquesta cronologia, tradicionalment centrats en conjunts locals o regionals de peces. Aquest estudi, per contra, ...

Estudio del desgaste a nivel microcópico de los dientes anteriores de los homínidos del yacimiento pleistocénico de sima de los huesos (sierra de atapuerca, Burgos) 

Lozano Ruiz, Marina (Date of defense: 2005-06-06)

TESIS: MARINA LOZANO RUIZ<br/><br/>"ESTUDIO DEL DESGASTE A NIVEL MICROSCÓPICO DE LOS DIENTES ANTERIORES DE LOS HOMÍNIDOS DEL YACIMIENTO PLEISTOCÉNICO DE SIMA DE LOS HUESOS (SIERRA DE ATAPUERCA, BURGOS)."<br/><br/><br/> La ...

Cinema Amateur i Història local de Reus 

Nogales Cárdenas, Pedro (Date of defense: 2005-05-27)

Objectiu: L'estudi del cinema no professional per veure la seva utilitat com a document primari en història. Partint d'aquest punt es deriven diferents qüestions:<br/>- El cinema serveix per fer alguna cosa més que una ...

Tecnología lítica i variabilitat de les indústries del pleistocè mitjà i superior inicial del nord-est de la península ibèrica i sud-est de frança: nivell G de la caune de l'Aragó, la Selva i Conques del Rosselló, Ter i Lacustre de Banyoles 

Garcia i Garriga, Joan (Date of defense: 2005-05-30)

DE LA TESI DOCTORAL <br/><br/>Aquesta Tesi Doctoral titulada: Tecnologia lítica i variabilitat de les indústries del Plistocè mitjà i superior inicial del nord-est de la Península Ibèrica i sud-est de França: Nivell G de ...

More