Departament de Filologia Anglogermànica

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Information and communication technologies in conference interpreting 

Berber-Irabien, Diana (Date of defense: 2010-05-10)

New technologies, more specifically, Information and Communication Technologies (ICTs), are today indispensable in all professions. It is undeniable, however, that some professions have been affected to a greater extent ...

Procesos de lengua inglesa por contenidos en la etapa 12-16: "content-based teaching" 

Scott-Tennent Basallote, Cristóbal (Date of defense: 1993-12-09)

Esta investigación se realizó en función de dos objetivos:<br/>1. Concretar una modalidad de enseñanza y aprendizaje (E-A) de lenguas extranjeras (LE), fundamentada en los conocimientos científicos existentes sobre esta ...

Stumpfe Federn in einer dumpfen Zeit? Deutschsprachige satirische Lyrik zwischen 1871 und 1890 

Schmähling, Klaus-Peter (Date of defense: 2007-01-11)

La tesi amb el títol Stumpfe Federn in einer dumpfen Zeit? Deutschsprachige satirische Lyrik zwischen 1871 und 1890 , de 546 pàgines, estudia la poesia satírica en alemany de les dues dècades entre 1871 i 1890 - una època ...

Information economics, the translation profession and translator certification 

Chan, Andy Lung Jan (Date of defense: 2008-12-09)

This research uses the framework of information economics to analyze the translation profession and translator certification. The translation market is found to be heterogeneous and fragmented and both buyers and sellers ...

Putting the reader in the picture. Screen translation and foreign-language learning 

Condinho Bravo, Maria Da Conceiçao (Date of defense: 2008-12-10)

Although Portugal is traditionally a subtitling country, with regular exposure to English audiovisual materials, the population's foreign-language skills (English) appear as statistically low. This research seeks to evaluate ...

Sociopolitical aspects of interpreting at the international military tribunal for the far east (1946-1948) 

Takeda, Kayoko (Date of defense: 2007-10-20)

Este estudio se basa en la premisa de que la interpretación es una actividad social y que por tanto necesita describirse y explicarse en referencia al contexto cultural, político y social del escenario en que el intérprete ...

Directionality in Collaborative Translation Processes 

Pavlovic, Natasa (Date of defense: 2007-10-18)

Nata a Pavlovi&#263;<br/><br/>Direccionalidad en procesos de traducción colaborativa <br/>Un estudio de traductores novicios<br/><br/>Resumen<br/><br/>La traducción hacia la segunda lengua (traducción L2) es una realidad ...

La estructuración de la alternativa de Christa Wolf a lo largo de obra ensayística y en "Projectionsraum Romantik", Störfall, Was bleibt y Medea. Stimmen. 

Torres Santaella, Maria del Carmen (Date of defense: 2006-06-19)

Mitjançant una anàlisi cronològica de l'obra assagística de Christa Wolf -una de les autores més reconegudes de l'Alemanya socialista des del final dels anys 60 fins avui- i dels seus diaris, aquesta tesi presenta un ...