Emergencia, evolución y efectos del movimiento-red 15M (2011-2015). Una aproximación tecnopolítica

Author

Monterde Mateo, Arnau

Director

Castells, Manuel, 1942-

Date of defense

2015-12-04

Legal Deposit

B 27822-2015

Pages

425 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Abstract

En la present tesi doctoral es desenvolupa un anàlisi sobre el moviment 15M des dels seus inicis al 2011, fins al maig del 2015, enfocat en la relació existent entre el moviment i els usos de les tecnologies de la comunicació en xarxa. Per realitzar aquest treball s'utilitza una aproximació multi-metodològica que combina anàlisi quantitativa, anàlisi de xarxes i anàlisi qualitativa, a partir d'entrevistes i un profund treball de camp. La tesi s'estructura en tres parts: l'emergència del moviment al 2011, la seva evolució i transformació fins al 2015, i els seus efectes electorals en els comicis europeus de 2014 i les eleccions municipals de 2015 a Espanya. De manera transversal, es desenvolupa analítica i conceptualment la noció de moviment-xarxa a partir de la caracterització de les diferents propietats observades del 15M, donant continuïtat així a un fèrtil camp de coneixement entorn als moviments emergents i el paper de les xarxes de comunicació, i la seva potencialitat de transformació política i social.


En la presente tesis doctoral se desarrolla un análisis sobre el movimiento 15M desde sus inicios en 2011, hasta mayo de 2015, con el foco puesto en la relación existente entre el movimiento y los usos de las tecnologías de la comunicación en red. Para realizar este trabajo se utiliza una aproximación multi-metodológica que combina análisis cuantitativo, análisis de redes y análisis cualitativo, a partir de entrevistas y un profundo trabajo de campo. El trabajo se estructura en tres partes: la emergencia del movimiento en 2011, su evolución y transformación hasta 2015, y sus efectos electorales en los comicios europeos de 2014 y las elecciones municipales de 2015 en España. De manera transversal, se desarrolla analítica y conceptualmente la noción de movimiento-red a partir de la caracterización de las diferentes propiedades del 15M observadas, dando continuidad así a un fértil campo de conocimiento entorno a los movimientos emergentes y el papel de las redes de comunicación, y su potencialidad de transformación política y social.


In this PhD thesis I develop an analysis on the 15M movement, from May 2011 until May 2015, focusing on the relation between the movement and its uses of networked communication technologies. The work recurs to a multi-methodological approach that combines quantitative, network, and qualitative analysis through interviews and fieldwork. The work is structured in three parts: the emergence of the movement in 2011, its evolution and transformation until 2015, and its electoral effects, both in the 2014 European elections, as well as in the 2015 local elections in Spain. The study develops, in a transversal way, analytically and conceptually, the notion of network-movement. More specifically, it does so through the characterisation of several observed properties of the 15M movement, giving continuity to a fertile field of knowledge currently open around movements emerging since 2011, attending to the role of communication networks, as well as to their potential for political and social transformation.

Keywords

moviments socials; movimientos sociales; social movements; xarxes; redes; networks; 15M; comunicació; comunicación; communication

Subjects

3 - Social Sciences; 316 - Sociology; 32 - Politics

Knowledge Area

Societat de la informació i el coneixement

Documents

Tesis_amonterde_2015.pdf

20.38Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)