Doctorat de Societat de la informació i el coneixement

Doctorat de Societat de la informació i el coneixement

TheUOC is an innovative university research into the knowledge society . Its educational model is based on personalization and accompanying students using e-learning

The UOC’s research, innovation and transfer activity is carried out by 400 researchers organizes into 43 research groups linked to a department or to one of the University’s two research centres: IN3 and the eLearn Center. Of these, 26 groups have been recognised by the Government of Catalonia in the last application round in 2014.

The UOC Doctoral School organizes and coordinates the doctoral courses at the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). It acts as a reference framework for the different doctoral programmes offered to ensure that these programmes can be developed with common quality standards. The Doctoral School works closely with all of the University's departments and its two research centres: the Internet Interdisciplinary Institute (IN3) and the eLearn Center (eLC).

O2

If you are a doctor of Universitat Oberta de Catalunya and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@uoc.edu. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

 • Theben, Alexandra Dominique Danielle (Date of defense: 03-05-2021)
  El màrqueting en jocs i advergames en línia ha estat objecte de crítiques i preocupacions. Els objectius d'aquest estudi eren tres: analitzar quin és l'estat de coneixement actual sobre els impactes del màrqueting en línia ...
 • Nicolau Jiménez, Adriana (Date of defense: 21-04-2021)
  Aquesta tesi aborda l'impacte dels feminismes en el teatre català contemporani, prenent com a objecte d'estudi el teatre representat a la ciutat de Barcelona entre els anys 2000 i 2019. A causa de la manca d'atenció crítica ...
 • Wilczynska, Aleksandra (Date of defense: 28-07-2020)
  This thesis tackles the subject of well-being at work, investigating the relationship between employment flexibility, job insecurity, organizational justice and their association with job satisfaction and work-family ...
 • Polls Camps, Eulàlia (Date of defense: 01-02-2016)
  A partir de l'anàlisi d'una sèrie d'obres programades a Catalunya en aquests darrers anys, s'analitzen les aportacions de la tecnologia digital a l'escenari de la dansa actual i les seves repercussions tant en l'àmbit ...
 • Viñas Bardolet, Clara (Date of defense: 14-01-2021)
  Aquesta tesi examina com les característiques de la feina afecten la satisfacció dels individus. Més concretament, intenta donar resposta a la pregunta: Com afecta la feina i les característiques actuals de la feina ...

View more