Evolució de la psicomotricitat als centres d'educació infantil: el cas de les comarques de Tarragona 

    Viscarro Tomàs, Isabel (Date of defense: 2010-02-26)

    En aquesta investigació s'ha realitzat un estudi longitudinal durant un període de set cursos acadèmics. Aquest se centra a analitzar l'evolució que ha seguit la pràctica de la psicomotricitat a les escoles d'educació ...