A critical sociolinguistic study of diasporization among Hungarians in Catalonia 

  Szabó, Gergely (Date of defense: 2023-01-31)

  This thesis investigates how contemporary diasporas evolve, how diasporization takes place under the conditions of late modernity, and how language features in this process. By diasporization, I refer to the process(es) ...

  Care, time and gender in new managerial science and academia. From accelerated rhythms to caring temporalities 

  Conesa Carpintero, Ester (Date of defense: 2023-03-07)

  This thesis explores the effects of productivism and the acceleration of the academic pace in scientists’ lives and scientific practices. It works with a feminist care (and time for care) theoretical framework to analyse ...

  Comunidades de práctica: fundamentos, caracterización y comportamiento 

  Sanz Martos, Sandra (Date of defense: 2010-10-10)

  Aquesta tesi té un objectiu de doble naturalesa. D'una banda, vol limitar i definir el concepte de comunitat de pràctica, de l'altra, identificar els elements que faciliten el bon funcionament de les comunitats de pràctica ...

  Connected co-viewing: the interweaving of user-generated content and viewing practices in the Brazilian prime time telenovela genre 

  Pires de Sá, Fernanda (Date of defense: 2017-09-14)

  L'objectiu d'aquesta investigació és identificar i examinar les principals pràctiques relacionades amb el covisionament connectat i les activitats de contingut generat pels usuaris mentre es visualitza un gènere de televisió ...

  Correr importa. Devenires coporales posthumanos desde una aproximación etnográfica al running popular en Barcelona 

  Herrera Altamirano, Elisa (Date of defense: 2018-07-26)

  Aquesta tesi se situa en la intersecció disciplinària de l'antropologia del cos, les epistemologies feministes i la geografia, i té per objectiu reflexionar des de la banda teòrica i metodològica sobre la corporalitat ...

  Feminismes al teatre català contemporani (2000-2019) 

  Nicolau Jiménez, Adriana (Date of defense: 2021-04-21)

  Aquesta tesi aborda l'impacte dels feminismes en el teatre català contemporani, prenent com a objecte d'estudi el teatre representat a la ciutat de Barcelona entre els anys 2000 i 2019. A causa de la manca d'atenció crítica ...

  Gendered networks and work. The case of Social Entrepreneurship, and the Social and Solidarity Economy in Barcelona 

  Garrido-Skurkowicz, Natalia (Date of defense: 2023-03-28)

  This dissertation explores the degree to which an organizational ecosystem from the social and solidarity economy in Barcelona is gendered. Are there gender differences in terms of ‘decent work’ conditions? Are there gender ...

  Gènere i TIC: el procés d’autoinclusió de les dones en les TIC. Una aproximació des de les tecnòlogues artístiques i les tecnòlogues informàtiques 

  Vergés Bosch, Núria (Date of defense: 2012-03-26)

  En aquesta tesi s’analitza el procés d’autoinclusió de les dones en les TIC, entès com una estratègia on les dones se situen com agents conductores de la seva pròpia inclusió TIC. Per una banda, té per objectiu explorar ...

  Internet, escola i comunitat en el trànsit cap a la societat xarxa. La incorporació d’internet al sistema educatiu de Catalunya per al desenvolupament comunitari 

  Meneses Naranjo, Julio (Date of defense: 2015-06-05)

  Durant els darrers anys, hi ha hagut un gran interès en el procés d’introducció de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les escoles. Tot i que la majoria dels esforços s’han dirigit a l’estudi de ...

  Lessons from the linguistic agencies of immigrant women: a critical ethnography of education at the social integration programs in Madrid and Barcelona 

  Caglitutuncigil Oker, Tulay (Date of defense: 2016-05-17)

  This thesis is a critical sociolinguistic ethnography of education in the so-called social integration programs oriented to African immigrant women in Madrid and Barcelona. It analyzes four cost-free language classrooms ...

  Literature, Gender and Communication in the making: Understanding Toni Morrison's Work in the Information Society 

  Revelles Benavente, Beatriz (Date of defense: 2014-12-19)

  La present tesi doctoral examina una comunicació relacional com a objecte d'estudi per a la literatura. Aquesta comunicació es produeix entre autors i autores i lectors i lectores a través de les xarxes socials. Per a tals ...

  A multi-sited ethnography of the decolonization of mobile media among Guaraní 

  Wagner, Sarah (Date of defense: 2020-01-28)

  Els moviments de drets indígenes d'Amèrica Llatina lluiten contra les hegemonies colonials que impregnen la vida contemporània. Mitjançant l'anàlisi particular dels pobles guaranís i les seves estratègies avançades, aquesta ...

  El pensamiento de diseño aplicado al anàlisis de tendencias para navegar en futuros inciertos. Una propuesta metodológica para el estudio, análisis de tendencias y planificación estratégica de innovación basada en el Design Thinking 

  Manetti, Alessandro (Date of defense: 2023-10-30)

  El presente trabajo de investigación se enmarca en un contexto de investigación cuya motivación principal se enfoca en la necesidad de abordar el problema industrial de transformar una representación visual y artística de ...

  El Rol del Conocimiento Propio en la Organización 

  Baiget Solé, Joan (Date of defense: 2015-03-23)

  En el marc de la nova Societat de la Informació i el Coneixement aquesta Tesi pretén aportar verificació empírica a la Teoria de Gestió del Coneixement i reflexió teòrica per a millorar la seva pràctica. Partirem com a ...

  Uneven routes of mobilizing "as Men": reconfiguring masculinities among anti-sexist groups of men in Italy and Spain 

  Nardini, Krizia (Date of defense: 2019-04-25)

  Partint d'estudis acadèmics de gènere i recerques qualitatives, feministes i etnogràfiques anteriors, aquesta tesi adopta un enfocament socioantropològic alhora que explora una sèrie de reflexions crítiques i creatives ...