La construcció psicosocial de l’actitud de la comunitat local davant el turisme: turismefòbia, protesta turística i resposta emocional 

    Soliguer Guix, Anna (Date of defense: 2024-01-29)

    Aquesta tesi és un estudi sobre la comunitat local i la seva revisió crítica del turisme des de diferents angles i perspectives. Per abordar la pregunta de recerca ""¿Existeix una base cultural i psicosocial que permet ...

    Transcriptome profiling and longitudinal cohort studies of myositis subsets 

    Pinal Fernández, Iago (Date of defense: 2020-12-28)

    Inflammatory myopathies are a heterogeneous family of rare autoimmune diseases affecting multiple organs and systems, including the skin, the lungs, the muscles and/or the joints. Accurately defining their pathogenesis and ...