Departament de Psicologia

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

La evaluación durante el proceso de innovación y mejora de las práticas educativas 

Martínez Maireles, David (Date of defense: 2022-02-22)

Esta tesis se enmarca dentro de un programa de innovación y mejora de las prácticas educativas. Plantea tres objetivos: identificar y analizar las mejoras y dificultades percibidas/valorados por los diferentes agentes ...

Créixer junts: les interaccions entre infants d'1 a 3 anys: Dos estudis de cas: Montessori Schoolhouse i Escola Bressol Municipal Pa amb Xocolata 

Vila Saborit, Berta (Date of defense: 2021-09-28)

La tesi recull, analitza i clasifica la xarxa d’interaccions que es produeixen entre els infants a d’1 a 3 anys i mig de vida dins el context d’escola, un espai educatiu col·lectiu per aprendre de i amb els altres coetanis. ...

Pràctiques educatives inclusives a l'aula de música. Estudi de les condicions i les elements facilitadors a l'educació primària i secundària obligatòria 

Carrera Peruga, Mercè (Date of defense: 2021-03-12)

La preocupació que tots els nens i les nenes, i els nois i les noies, puguin aprendre música junts a la mateixa aula sense que ningú en quedi exclòs, o s’hi senti, és la idea que ha guiat la recerca. Partim d’una concepció ...

La Intervenció Psicomotriu Educativa per a la construcció d'un vincle d'aferrament segur i l'adaptació escolar 

Valls Arnau, Ana (Date of defense: 2020-12-22)

Aquesta recerca està basada en una experiència pràctica, realitzada a una escola , en el marc de l'Educació Infantil. Forma part d’un projecte de transferència de coneixement que parteix de la Universitat de Vic i va ser ...

Pràctiques de fisioteràpia i inclusió escolar: Un estudi de camp en el context escolar de Catalunya 

Jiménez Hernández, Daniel (Date of defense: 2017-09-25)

Les directrius de les institucions i organitzacions internacionals en matèria d'educació i infància, estableixen la necessitat de transformació dels sistemes d'educació cap a sistemes d'inclusió escolar. En aquest entorn ...

El Disseny universal de pràctiques musicals instrumentals en grup 

Solé Salas, Lluís (Date of defense: 2017-09-20)

El Disseny Universal és un marc conceptual sorgit des de l’àmbit de l’arquitectura que proposa elements de disseny de productes i entorns amb la finalitat d’eliminar barreres i garantir l’accessibilitat al major rang de ...

La Família amb un infant amb retard en el desenvolupament i la inclusió educativa i social : les creences i les actituds de les famílies com a barreres o suports per a la inclusió 

Sadurní Aldabas, Tomàs (Date of defense: 2017-01-13)

En aquesta tesi ens preguntem com les creences i les actituds de les famílies es poden convertir en suports o barreres per a la seva inclusió educativa i social. Per donar resposta a la mateixa, recollim les veus de 5 ...

L'avaluació en contextos educatius d'aprenentatge cooperatiu on s'implementa el Programa CA/AC: cooperar per aprendre, aprendre a cooperar 

Jiménez Perales, Verónica (Date of defense: 2016-10-07)

Aquesta tesi doctoral té com a finalitat l’estudi de les pràctiques avaluatives de docents d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria que implementen un programa didàctic inclusiu ...

Elaboració i aplicació d'un programa d'oci psicosocial per a millorar la funcionalitat i el benestar en persones amb trastorn depressiu 

Río Sáez, Ruben del (Date of defense: 2016-06-20)

The aim of this study was to design and apply a leisure programme Actíva't, Crea i Relaciona't (Get Active, Create and Relate - ACR) as a form of low-intensity psycho-social intervention to improve the functionality and ...

Preservice teacher knowledge application: from model-centred instruction to lesson plan design 

Jiménez i Bargalló, Isabel (Date of defense: 2016-05-20)

Aquesta recerca analitza la capacitat que tenen els estudiants de mestre per posar en pràctica els seus aprenentatges referents a les teories d’ensenyament i aprenentatge de les ciències basades en la modelització (EACBM). ...

"Cooperar per aprendre/Aprendre a cooperar"(Programa CA/AC). Avaluació d'un programa didàctic per ensenyar a aprendre de manera cooperativa 

Riera i Romero, Gemma (Date of defense: 2010-02-05)

La present tesi doctoral: "Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar". Avaluació d'un programa didàctic per ensenyar a aprendre de manera cooperativa, pretén ésser l'avaluació d'un programa didàctic per introduir a les ...