La actividad del docente en postgrado y su interacción con los entornos virtuales

Author

Cisneros Hernández, Lidia

Director

Hernández Gallardo, Sara Catalina

Date of defense

2016-01-29

Legal Deposit

B 6677-2016

Pages

227 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Abstract

Aquesta investigació se situa en la perspectiva del pragmatisme i respon al problema de com els docents de postgrau interactuen amb les eines en entorns virtuals per exercir la docència; el marc teòric aborda la teoria de l'activitat per explicar-la. S'inclouen quatre dimensions: pedagògica, social, directiva i tecnològica, a més de catorze accions. Es respon la pregunta "quines activitats i accions reconeixen els professors de postgrau com acompliment per a la docència virtual i com interactuen amb les eines de l'entorn?" Busca la relació de la docència amb les eines del sistema, les quals es classifiquen d'acord amb la Web 2.0. Una aportació es troba en allò metodològic, contribueix al coneixement de què i com exerceixen la docència virtual els professors en postgrau. Obre una línia d'investigació per a la comprensió del fenomen i genera coneixement sobre les estratègies dels professors experts per formar els nous.


Esta investigación se ubica en la perspectiva del pragmatismo y responde al problema de cómo los docentes de postgrado interactúan con las herramientas en entornos virtuales para desempeñar la docencia; el marco teórico aborda la teoría de la actividad para explicarla. Se incluyen cuatro dimensiones: pedagógica, social, directiva y tecnológica, además de catorce acciones. Se responde la pregunta ¿qué actividades y acciones reconocen los profesores de postgrado como desempeño para la docencia virtual y cómo interactúan con las herramientas del entorno? Busca la relación de la docencia con las herramientas del sistema, las cuales se clasifican acorde a la Web 2.0. Un aporte se encuentra en lo metodológico, contribuye al conocimiento de qué y cómo desempeñan la docencia virtual los profesores en postgrado. Abre una línea de investigación para la comprensión del fenómeno y genera conocimiento sobre las estrategias de los profesores expertos para formar a los nuevos.


This research is located in the perspective of pragmatism; it addresses the problem of how graduate teachers interact with virtual environment's tools to perform teaching and approaches the activity theory to explain this interaction. There are four dimensions included: Educational, social, policy and technology, in addition to fourteen actions. The question to answer is: What activities and actions are recognized in the performance of graduate teachers in virtual environments, and how these teachers interact with its tools? The relationship of teaching and the system tools, classified according to web 2.0, is searched. Its contribution is in the methodological; it adds to the knowledge of what and how graduate teachers do virtual teaching, opens a line of research for understanding this phenomenon, and generates knowledge of the strategies of expert teachers to train new ones.

Keywords

docència virtual; interacció; entorns virtuals; docencia virtual; interacción; entornos virtuales; virtual teaching; interaction; virtual environments

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

E-learning

Documents

Tesis 101215 Lidia Cisneros.pdf

11.31Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)