Factors psicosocials implicats en la construcció de la identitat nacional: un estudi empíric en el context del Principat d'Andorra

Author

Monné, Alexandra

Director

Vila, Ignasi, 1950-

Esteban Guitart, Moisès, 1981-

Date of defense

2015-07-27

Pages

177 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Abstract

This thesis examines national identity in order to understand the psychological mechanisms underlying social and cultural nature of its construction. The study presented here aims to describe in greater detail and depth as knowledge and attitudes, the curriculum and language, among other factors relate to national identities and attitudes. The empirical study takes place in the context of the Principality of Andorra where coexist several languages besides characterized by having different educational styles. National identity,, like many other identities depends on the context in which it is expressed and experienced and that is why we think that should be treated from a psychosocial perspective. Analysis and understanding of the factors involved in the construction of national identity, can help to clarify the nature of psychological theories and social challenges face greater guarantees of capital importance such as the maintenance of social cohesion.


En aquesta tesi s'analitza la identitat nacional amb l'objectiu de comprendre'n els mecanismes psicològics de naturalesa social i cultural subjacents a la seva construcció. L'estudi té l'objectiu de descriure amb major deta.11 i profunditat com el coneixement i les actituds, el currículum escolar i la llengua, entre altres factors, es relacionen amb les identificacions i actituds nacionals. L'estudi empíric té lloc en el context del' Principat d'Andorra on hi.conviuen diferents llengües, a més de caracteritzar-se per disposar de diferents estils educatius. La identitat nacional, com moltes altres identitats, depèn del context en què s'expressa i s'experimenta i és per això, pensem, que s'ha de tractar des d'una perspectiva psicosocial. L'anàlisi i comprensió dels factors implicats en la construcció de la identitat nacional pot contribuir a aclarir la naturalesa de teories psicològiques, així com afrontar amb majors garanties reptes socials de capital importància com són el manteniment de la cohesió social.

Keywords

Identitat nacional; National identity; Identidad nacional; Andorra; Psicologia social; Social psychology; Estereotips (Psicologia); Stereotype (Psychology); Estereotipo (Psicologia); Llengua i ensenyament; Language and education; Lenguaje y educación

Subjects

159.9 - Psychology; 81 - Linguistics and languages

Documents

tamb1de1.pdf

1.749Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)