Adaptación y validación de un cuestionario para medir la satisfacción del tratamiento de fisioterapia en atención primaria

Author

Escatllar González, Marta

Director

Flores Mateo, Gemma

Monterde Pérez, Sònia

Date of defense

2017-07-17

Pages

136 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

Introducció: Analitzar la satisfacció dels pacients amb un instrument de mesura, permet conèixer la percepció y els resultats d’una intervenció sanitària, doncs és considerada com un element indispensable dels programes d’avaluació i millora de la qualitat. Hipòtesi: Les proves psicomètriques del nou qüestionari traduït a l’espanyol, demostraran que és un instrument vàlid i fiable per a mesurar la satisfacció dels pacients que rebin tractament de fisioteràpia. Objectiu: Traduir i adaptar transculturalment un qüestionari original francès sobre la satisfacció del tractament de fisioteràpia a l’idioma espanyol i avaluar les seves propietats psicomètriques. Metodologia: El qüestionari, que consta de 14 ítems, es va traduir segons el mètode de traducció–retrotraducció. Es va avaluar la consistència interna, l’anàlisi dels components principals i la reproductibilitat. Resultats: Es van administrar un total de 155 qüestionaris en 4 Unitats de Rehabilitació d’Atenció Primària de Tarragona. La taxa de resposta va ser del 88%, amb una mitjana d’edat de 54 anys (+/- 15). L’alfa de Cronbach resultant va ser de 0,92, un grau d’acord excel·lent i dos factors que van explicar el 61,83% de la variància acumulada. Conclusions: El qüestionari adaptat a l’idioma espanyol presenta unes propietats psicomètriques satisfactòries, esdevenint una eina útil per a mesurar la satisfacció en pacients que reben tractament de fisioteràpia ambulatòria. Paraules clau: Fisioteràpia, qüestionari, satisfacció del pacient, validació.


Introducción: Analizar la satisfacción de los pacientes con un instrumento de medición, permite conocer la percepción y los resultados de una intervención sanitaria, considerada como un requisito indispensable de los programas de evaluación y mejora de la calidad. Hipótesis: Las pruebas psicométricas de la medición del nuevo cuestionario traducido al español, demostrarán que es un instrumento fiable y válido para medir la satisfacción de los pacientes que reciben tratamiento de fisioterapia. Objetivo: Traducir y adaptar transculturalmente un cuestionario original francés sobre la satisfacción del tratamiento de fisioterapia en el idioma español y evaluar sus propiedades psicométricas. Metodología: El cuestionario, que consta de 14 ítems, se tradujo según el método de traducción-retrotraducción. Se evaluó la consistencia interna, el análisis de los componentes principales y la reproducibilidad. Resultados: Se administraron un total de 155 cuestionarios en 4 Unidades de Rehabilitación de Atención Primaria de Tarragona. La tasa de respuesta fue del 88%, con una media de edad de 54 años (+/- 15). El de Cronbach resultante fue de 0,92, un grado de acuerdo excelente y dos factores que explicaron el 61,83% de la varianza acumulada. Conclusiones: El cuestionario adaptado al idioma español presenta unas propiedades psicométricas satisfactorias, siendo una herramienta útil para medir la satisfacción en pacientes que reciben tratamiento de fisioterapia ambulatoria. Palabras clave: Fisioterapia, cuestionario, satisfacción del paciente, validación.


Introduction: Analyzing the satisfaction of patients with a measurement instrument, allows to know the perception and results of a health intervention, considered as an indispensable requirement of the programs of evaluation and improvement of quality. Hypothesis: The psychometric tests of the new questionnaire translated into Spanish, will prove that it is a reliable and valid instrument to measure the satisfaction of patients receiving physiotherapy treatment. Objective: To translate and transculturally adapt an original French satisfaction questionnaire on the treatment of physical therapy in the Spanish language and to evaluate its psychometric properties. Methodology: The questionnaire, which has 14 items, was translated according to the translation-back-translation method. Internal consistency, main component analysis and reproducibility was evaluated. Results: A total of 155 questionnaires were supplied in 4 Primary Care Rehabilitation Units of Tarragona. The response rate was 88%, with a mean age of 54 years (+/- 15). The resulting Cronbach score was 0.92, an excellent degree of agreement and two factors that explained the 61.83% of the cumulative variance. Conclusions: The PSQ questionnaire adapted to the Spanish language presents satisfactory psychometric properties, being a useful tool to measure satisfaction in patients receiving outpatient physiotherapy treatment. Keywords: Physical therapy, questionnaire, patient satisfaction, validity.

Keywords

SATISFACCIÓ; FISIOTERÀPIA; QÜESTIONARI; SATISFACCIÓN; FISIOTERAPIA; CUESTIONARIO; SATISFACTION; PHYSICAL THERAPY; QUESTIONNAIRE

Subjects

60 - Biotechnology; 61 - Medical sciences

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI.pdf

4.072Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)