Avaluació de la taxa de detecció de càncer i del càncer d'interval en programes de detecció precoç del càncer de mama utilitzant mètodes longitudinals

 

Files in this item

This item appears in the following Collections